یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


زهرا یاراحمدی

استادیار

ریاضی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120396

z.yarahmadi@khoiau.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   نظریه جبری گراف
   نظریه گراف
   ریاضی - شیمی
   جبر و گراف
   ترکيبيات
   نانو محاسباتسوابق تحصیلی
   پسا دکتری، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
International Journal
١. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, I Gutman3, First and second extremal bipartite graphs with respect to PI index , Mathematical and Computer Modelling 54 (9-10), 2460-246
٢. D Vukičević, Z Yarahmadi, One-Alpha Descriptor , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 9 (3), 179-186
٣. GH Fath-Tabar, Z Yarahmadi, AR Ashrafi, Estrada index of dendrimers , OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 4 (1), 53-55
٤. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, M Ghorbani, The bipartite edge frustration of some infinite family of fullerene graphs , Int. J. Chem. Model. 3 (4)
٥. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, On Charactristic Subgraph of a Graph , Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 33, 101-106
6. Z Yarahmadi, S Moradi, The center and periphery of composite graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 5, 35-44
7. GH Fath-Tabara, S Moradib, Z Yarahmadi, Some Relations Between the Second GA Index,(Sz)--Index, and (Sz)--Index of Graphs ,
8. Z Yarahmadi, T Došlić, S Moradi, Chain Hexagonal Cacti: Extremal With Respect To The Eccentric Connectivity Index , Iranian Journal of Mathematical chemistry 4 (1), 123- 136
9. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The bipartite vertex frustration of some infinite families of fullerenes , Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 21 (2), 129-133
10. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, A Fast Algorithm for Computing Bipartite Edge Frustration Number of (3, 6)-Fullerenes , Journal of Theoretical and Computational Chemistry 13 (2)
11. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The exdeg polynomial of some graph operations and applications in nanoscience , Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 (1), 46-51
12. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The bipartite edge frustration of graphs under subdivided edges and their related sums , Computers & Mathematics with Applications 62 (1), 319-325
13. Z YARAHMADI, S MORADI, Second and third extremals of catacondensed hexagonal systems with respect to the PI index , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 1, 95-103
14. Tomislav Doslic, Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi, Eccentric connectivity index of graphs with subdivided edges , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 167-176
15. Z YARAHMADI, Computing some topological indices of tensor product of graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2, 109-118
16. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, Extremal properties of the bipartite vertex frustration of graphs , Applied Mathematics Letters 24 (11), 1774-1777
17. Z YARAHMADI , A Note on the First Geometric-Arithmetic Index of Hexagonal Systems and Phenylenes , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2 (2), 101-108
18. Zahra Yarahmadi, The bipartite edge frustration of extension of splice and link graphs , Applied Mathematics Letters 23 (9), 1077-1081
19. Z Yarahmadi, GH Fath-Tabar, The Wiener, Szeged, PI, vertex PI, the first and second Zagreb indices of N-branched phenylacetylenes dendrimers , MATCH Commun. Math. Comput. Chem 65 (1), 201-208
20. Zahra Yarahmadi, Tomislav Došlić, Ali Reza Ashrafi, The bipartite edge frustration of composite graphs , Discrete applied mathematics 158 (14), 1551-1558
21. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, Sirous Moradi, Extremal polyomino chains with respect to Zagreb indices , Applied Mathematics Letters 25 (2), 166-171
22. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, The Szeged, vertex PI, first and second Zagreb indices of corona product of graphs , Filomat 26 (3), 467-472
23. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, The bipartite edge frustration of hierarchical product of graphs , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 107-111
24. T Došlic, B Furtula, A Graovac, I Gutman, S Moradi, Z Yarahmadi, On vertex–degree–based molecular structure descriptors , MATCH Commun. Math. Comput. Chem 66 (2), 613-626
25. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, On Charactristic Subgraph of a Graph , Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 33, 101-106
26. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, S Moradi, Extremal values of augmented eccentric connectivity index of V-phenylenic nanotorus , Journal of Applied Mathematics and Computing 45 (1-2), 35-42
27. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The Exdeg Polynomial of Some Graph Operations and Applications in Nanoscience , Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 (1), 46-51
Research Journal
28. Z Yarahmadi, S Moradi, The Center and Periphery of Composite Graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 5, 35-44
29. Z Yarahmadi, MV Diudea, Further Results on Two Families of Nanostructures , Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials
International Conference
٣٠. Z Yarahmadi, AR Ashrafi , The exdeg polynomial of some graph operations and applications in nanoscience , International Conference on Applied Analysis and Algebra, Istanbul, Turkey
٣١. Z Yarahmadi, S Moradi, Some Generalizations of the Geometric-Arithmetic Index , Match-Communications in Mathematical and Computer Chemistry 67 (2), 505
٣٢. Zahra Yarahmadi, Some Results of One-Alpha Descriptor of Graphs , BOOK OF ABSTRACTS, Caucasian Mathematics Conferenc
National Conference
٣٣. Z Yarahmadi , Some Results On the Diameter–Maximal Graphs, , The First Iranian Conference on Algebric Graph Theory
٣٤. T Doslic Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi, Eccentric connectivity index of graphs with subdivided edges , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 167-176کتب و جزواتافتخارات
١. پزوهشگر نمونه در استان لرستان، سال 1394
٢. پزوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، سال 1394
٣. سخنران برتر مقاله برگزیده در چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی- شیمی
٤. پژوهشگر نمونه در دانشگاه کاشان، سال 1389
٥. پزوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، سال 1392
٦. پزوهشگر نمونه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1390
٧. پزوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، سال 1390
٨. پزوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، سال 1389
٩. فارغ التحصيل رتبه اول دوره دکتری
١٠. فارغ التحصيل رتبه اول دوره کارشناسی ارشدپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سعیده زربخش گراف مقسوم علیه صفر حلقه‌های جابجایی و ایده‌ال های ان چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥
٢. شیوا میردریکوند عدد استقلال چند جمله ای تات و گراف های سه دوری چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥
٣. مهناز زینعلی گراف هم ماکسیمال و هم ماکسیمال ایده‌الی حلقه‌های جابجایی چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥
   تعداد بازدیدامروز

921

هفته گذشته

37,371

کل

98,579

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است