دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩


زهرا یاراحمدی

استادیار

ریاضی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120396

z.yarahmadi@khoiau.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   نظریه جبری گراف
   نظریه گراف
   ریاضی - شیمی
   جبر و گراف
   ترکیبیات
   نانو محاسباتسوابق تحصیلی
   پسا دکتری، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
International Journal
1. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, I Gutman, First and second extremal bipartite graphs with respect to PI index , Mathematical and Computer Modelling (2011) 54 (9-10), 2460-246
2. Z Yarahmadi, S Moradi, Some Generalizations of the Geometric-Arithmetic Index , Match-Communications in Mathematical and Computer Chemistry (2012) 67 (2), 505
3. D Vukičević, Z Yarahmadi, One-Alpha Descriptor , Iranian Journal of Mathematical Chemistry (2018) 9 (3), 179-186
4. GH Fath-Tabar, Z Yarahmadi, AR Ashrafi, Estrada index of dendrimers , OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS (2010) 4 (1), 53-55
٥. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, M Ghorbani, The bipartite edge frustration of some infinite family of fullerene graphs , (Int. J. Chem. Model. (2011) 3 (4
6. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, On Charactristic Subgraph of a Graph , Italian Journal of Pure and Applied Mathematics (2014) 33, 101-106
7. Z Yarahmadi, S Moradi, The center and periphery of composite graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry (2014) 5, 35-44
8. GH Fath-Tabara, S Moradib, Z Yarahmadi, Some Relations Between the Second GA Index,(Sz)-Index, and (Sz)-Index of Graphs , MATCH Commun. Math. Comput. Chem. (2012) 67 , 495-504
9. Z Yarahmadi, T Došlić, S Moradi, Chain Hexagonal Cacti: Extremal With Respect To The Eccentric Connectivity Index , Iranian Journal of Mathematical chemistry (20013) 4 (1), 123- 136
10. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The bipartite vertex frustration of some infinite families of fullerenes , Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures (2013) 21 (2), 129-133
11. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, A Fast Algorithm for Computing Bipartite Edge Frustration Number of (3, 6)-Fullerenes , Journal of Theoretical and Computational Chemistry (2014) 13 (2)
12. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The exdeg polynomial of some graph operations and applications in nanoscience , Journal of Computational and Theoretical Nanoscience (2011) 12 (1), 46-51
13. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The bipartite edge frustration of graphs under subdivided edges and their related sums , Computers & Mathematics with Applications 62 (1), 319-325
14. Z YARAHMADI, S MORADI, Second and third extremals of catacondensed hexagonal systems with respect to the PI index , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 1, 95-103
15. Tomislav Doslic, Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi, Eccentric connectivity index of graphs with subdivided edges , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 167-176
16. Z YARAHMADI, Computing some topological indices of tensor product of graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2, 109-118
17. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, Extremal properties of the bipartite vertex frustration of graphs , Applied Mathematics Letters 24 (11), 1774-1777
18. Z YARAHMADI , A Note on the First Geometric-Arithmetic Index of Hexagonal Systems and Phenylenes , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2 (2), 101-108
19. Zahra Yarahmadi, The bipartite edge frustration of extension of splice and link graphs , Applied Mathematics Letters 23 (9), 1077-1081
20. Z Yarahmadi, GH Fath-Tabar, The Wiener, Szeged, PI, vertex PI, the first and second Zagreb indices of N-branched phenylacetylenes dendrimers , MATCH Commun. Math. Comput. Chem 65 (1), 201-208
21. Zahra Yarahmadi, Tomislav Došlić, Ali Reza Ashrafi, The bipartite edge frustration of composite graphs , Discrete applied mathematics 158 (14), 1551-1558
22. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, Sirous Moradi, Extremal polyomino chains with respect to Zagreb indices , Applied Mathematics Letters 25 (2), 166-171
23. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, The Szeged, vertex PI, first and second Zagreb indices of corona product of graphs , Filomat 26 (3), 467-472
24. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, The bipartite edge frustration of hierarchical product of graphs , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 107-111
25. T Došlic, B Furtula, A Graovac, I Gutman, S Moradi, Z Yarahmadi, On vertex–degree–based molecular structure descriptors , MATCH Commun. Math. Comput. Chem 66 (2), 613-626
26. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, On Charactristic Subgraph of a Graph , Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 33, 101-106
27. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, S Moradi, Extremal values of augmented eccentric connectivity index of V-phenylenic nanotorus , Journal of Applied Mathematics and Computing 45 (1-2), 35-42
28. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The Exdeg Polynomial of Some Graph Operations and Applications in Nanoscience , Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 (1), 46-51
Research Journal
29. Z Yarahmadi, S Moradi, The Center and Periphery of Composite Graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 5, 35-44
30. Z Yarahmadi, MV Diudea, Further Results on Two Families of Nanostructures , Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials
International Conference
31. Z Yarahmadi, AR Ashrafi , The exdeg polynomial of some graph operations and applications in nanoscience , International Conference on Applied Analysis and Algebra, Istanbul, Turkey
32. Zahra Yarahmadi, Some Results of One-Alpha Descriptor of Graphs , BOOK OF ABSTRACTS, Caucasian Mathematics Conferenc
National Conference
33. Z Yarahmadi , Some Results On the Diameter–Maximal Graph , The First Iranian Conference on Algebric Graph Theory
٣٤. T Doslic Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi, Eccentric connectivity index of graphs with subdivided edges , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 167-176کتب و جزواتافتخارات
١. پزوهشگر نمونه در استان لرستان، سال 1394
٢. پزوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، سال 1394
٣. سخنران برتر مقاله برگزیده در چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی- شیمی
٤. پژوهشگر نمونه در دانشگاه کاشان، سال 1389
٥. پزوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، سال 1392
٦. پزوهشگر نمونه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1390
٧. پزوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، سال 1390
٨. پزوهشگر نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، سال 1389
٩. فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری
١٠. فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد   تعداد بازدیدامروز

4,689

هفته گذشته

58,502

کل

3,476,204

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است