دوشنبه ٢٥ تیر ١٣٩٧


زهرا یاراحمدی

استادیار

ریاضی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120396

z.yarahmadi@khoiau.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   نظریه جبری گراف
   نظریه گراف
   ریاضی - شیمیسوابق تحصیلی
   پسا دکتری، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
International Journal
1. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, On Charactristic Subgraph of a Graph , Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 33, 101-106
2. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, The bipartite edge frustration of hierarchical product of graphs , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 107-111
3. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, S Moradi, Extremal values of augmented eccentric connectivity index of V-phenylenic nanotorus , Journal of Applied Mathematics and Computing 45 (1-2), 35-42
4. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The Exdeg Polynomial of Some Graph Operations and Applications in Nanoscience , Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 (1), 46-51
Research Journal
5. Z Yarahmadi, S Moradi, The Center and Periphery of Composite Graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 5, 35-44
6. Z Yarahmadi, MV Diudea, Further Results on Two Families of Nanostructures , Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials
National Conference
٧. T Doslic Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi, Eccentric connectivity index of graphs with subdivided edges , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 167-176کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سعیده زربخش گراف مقسوم علیه صفر حلقه‌های جابجایی و ایده‌ال های ان 1395
٢. شیوا میردریکوند عدد استقلال چند جمله ای تات و گراف های سه دوری 1395
٣. مهناز زینعلی گراف هم ماکسیمال و هم ماکسیمال ایده‌الی حلقه‌های جابجایی 1395
   تعداد بازدیدامروز

2,017

هفته گذشته

35,739

کل

431,170

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است