چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧


زهرا یاراحمدی

استادیار

ریاضی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120396

z.yarahmadi@khoiau.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   نظریه جبری گراف
   نظریه گراف
   ریاضی - شیمی
   جبر و گرافسوابق تحصیلی
   پسا دکتری، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه کاشان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
International Journal
1. Z Yarahmadi, S Moradi, The center and periphery of composite graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 5, 35-44
2. GH Fath-Tabara, S Moradib, Z Yarahmadi, Some Relations Between the Second GA Index,(Sz)--Index, and (Sz)--Index of Graphs ,
3. Z Yarahmadi, T Došlić, S Moradi, Chain Hexagonal Cacti: Extremal With Respect To The Eccentric Connectivity Index , Iranian Journal of Mathematical chemistry 4 (1), 123- 136
4. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The bipartite vertex frustration of some infinite families of fullerenes , Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 21 (2), 129-133
5. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, A Fast Algorithm for Computing Bipartite Edge Frustration Number of (3, 6)-Fullerenes , Journal of Theoretical and Computational Chemistry 13 (2)
6. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, S Moradi, Extremal values of augmented eccentric connectivity index of V-phenylenic nanotorus , Journal of Applied Mathematics and Computing 45 (1-2), 35-42
7. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The exdeg polynomial of some graph operations and applications in nanoscience , Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 (1), 46-51
8. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The bipartite edge frustration of graphs under subdivided edges and their related sums , Computers & Mathematics with Applications 62 (1), 319-325
9. Z YARAHMADI, S MORADI, Second and third extremals of catacondensed hexagonal systems with respect to the PI index , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 1, 95-103
10. Tomislav Doslic, Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi, Eccentric connectivity index of graphs with subdivided edges , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 167-176
11. Z YARAHMADI, Computing some topological indices of tensor product of graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2, 109-118
12. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, Extremal properties of the bipartite vertex frustration of graphs , Applied Mathematics Letters 24 (11), 1774-1777
13. Z YARAHMADI , A Note on the First Geometric-Arithmetic Index of Hexagonal Systems and Phenylenes , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2 (2), 101-108
14. Zahra Yarahmadi, The bipartite edge frustration of extension of splice and link graphs , Applied Mathematics Letters 23 (9), 1077-1081
15. Z Yarahmadi, GH Fath-Tabar, The Wiener, Szeged, PI, vertex PI, the first and second Zagreb indices of N-branched phenylacetylenes dendrimers , MATCH Commun. Math. Comput. Chem 65 (1), 201-208
16. Zahra Yarahmadi, Tomislav Došlić, Ali Reza Ashrafi, The bipartite edge frustration of composite graphs , Discrete applied mathematics 158 (14), 1551-1558
17. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, Sirous Moradi, Extremal polyomino chains with respect to Zagreb indices , Applied Mathematics Letters 25 (2), 166-171
18. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, The Szeged, vertex PI, first and second Zagreb indices of corona product of graphs , Filomat 26 (3), 467-472
19. T Došlic, B Furtula, A Graovac, I Gutman, S Moradi, Z Yarahmadi, On vertex–degree–based molecular structure descriptors , MATCH Commun. Math. Comput. Chem 66 (2), 613-626
20. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, On Charactristic Subgraph of a Graph , Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 33, 101-106
21. Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, The bipartite edge frustration of hierarchical product of graphs , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 107-111
22. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, S Moradi, Extremal values of augmented eccentric connectivity index of V-phenylenic nanotorus , Journal of Applied Mathematics and Computing 45 (1-2), 35-42
23. Z Yarahmadi, AR Ashrafi, The Exdeg Polynomial of Some Graph Operations and Applications in Nanoscience , Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 12 (1), 46-51
Research Journal
24. Z Yarahmadi, S Moradi, The Center and Periphery of Composite Graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry 5, 35-44
25. Z Yarahmadi, MV Diudea, Further Results on Two Families of Nanostructures , Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials
National Conference
٢٦. T Doslic Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi, Eccentric connectivity index of graphs with subdivided edges , Electronic Notes in Discrete Mathematics 45, 167-176کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سعیده زربخش گراف مقسوم علیه صفر حلقه‌های جابجایی و ایده‌ال های ان 1395
٢. شیوا میردریکوند عدد استقلال چند جمله ای تات و گراف های سه دوری 1395
٣. مهناز زینعلی گراف هم ماکسیمال و هم ماکسیمال ایده‌الی حلقه‌های جابجایی 1395
   تعداد بازدیدامروز

189

هفته گذشته

19,393

کل

657,415

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است