شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨


سیدحسین وفائی

استادیار

گیاه پزشکی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 06633120019

vafaei_h1353@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
   مدیریت بیماریهای قارچیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥

مقالات
International Journal
1. سید حسین وفائی، رضا دریکوند و نادر آزادبخت, Integrated management of Ascochyta blight of chickpea in Lorestan Province of Iran ,
2. سید حسین وفائی، سعید رضایی، احمد عباسی مقدم و حمیدرضا زمانی مقدم, Virulence diversity of Ascochyta rabiei the causal agent of Ascochyta blight of chickpea in the western provinces of Iran ,
3. Seyyed Hossein Vafaei, Maryam Mahmoodi, Presence of Recombinant Strain of Cucurbit Aphid Borne Yellows Virus in Iran , Iranian J Biotech. 2017 October;15(4)
4. Seyyed Hossein Vafaei* and Maryam Mahmoodi, Distribution and partial properties of three viruses infecting cucumber in West Iran and their reservoir weed hosts ,
Research Journal
٥. مصطفی درویش نیا - سید حسین وفائی, معرفی یک آرایه و 7 میزبان جدید برای قارچهای Eyrsiphales از ایران ,
٦. سید حسین وفائی- رضا فرخی نژاد و مصطفی درویش نیا, گونه های فوزاریوم همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان , مجله گیاهپزشکی(علمی-کشاورزی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز،جلد بیست و چهار -شماره1 شهریور 1380
٧. سیدحسین وفائی- احسان الله زیدعلی و فرید گل زردی, بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی توسط قارچهای بیماریزا , مجله پژوهش علف های هرز، جلد2 شماره 2 تابستان 1389
٨. مصطفی درویش نیا، سید حسین وفائی- فاطمه درویش نیا و نادر آزادبخت, معرفی دو گونه جدید از تیره سفیدکهای کرکی در ایران , فصلنامه رستنیها،جلد13 شماره تابستان 1391
٩. سید حسین وفائی- سعید رضایی- احمد عباسی مقدم- حمیدرضا زمانی زاده, غربالگری ژرم پلاسم های نخود جهت گزینش ژنوتیپ های مقاوم به بیماری برق زدگی , دو فصلنامه آفات و بیماریهای گیاهی جلد 85 شماره 1 شهریور 1396
Promotion Journal
١٠. احسان حسنوند، سید حسین وفائی و حسین میرزایی, ارزيابي نشانگر مولکولي SU20 در تفکيک ژنوتيپ¬هاي حساس و مقاوم ايراني لوبيا نسبت به قارچFusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگي (زردي) فوزاريومي ,
١١. رویا طاووسی- محمد ترابی- سید حسین وفائی, بررسی تأثیر چند اسانس گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ F. solani عامل بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در انبار روی غده در شرایط آزمایشگاهی , فصلنامه گیاهپزشکی کاربردی-جلد 3 شماره 4 سال 1393
National Conference
١٢. سید حسین وفائی و الهام درویشیان, قارچهای همراه بنه زعفران در شهرستان خرم آباد , چهارمین کنگره قارچ شماسی ایران، 4 تا 6 شهریور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
١٣. سید حسین وفائی و فروزان یوسفوند, بررسی اثر باکتریهای B. subtilis و Azospirillum sp بر بیماری پوسیدگی زغالی لوبیا , چهارمین کنگره قارچ شماسی ایران، 4 تا 6 شهریور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
١٤. سید حسین وفائی، سعید رضایی، احمد عباسی مقدم و حمیدرضا زمانی مقدم, ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم منتخب بانک ژن به بیماری برق زدگی نخود در استان لرستان ,
١٥. سید حسین وفائی، سعید رضایی، احمد عباسی مقدم و حمیدرضا زمانی مقدم, بررسي تنوع بيماريزايي عامل بيماري برق زدگي نخود دراستان لرستان ,
١٦. مصطفی درویش نیا، سید حسین وفائی، فاطمه درویش نیا و نادر آزادبخت, معرفی قارچهای مولد سفیدک سطحی (Erysiphales) در استان لرستان ,
١٧. سیدحسین وفائی- رضا دریکوند و نادر آزادبخت, مدیریت تلفیقی بیماری برق زدگی نخود در استان لرستان , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شیراز شهریور 1391
١٨. سید حسین وفائی- نادر آزادبخت-نوح شهرآیین و معصومه حاجی, بررسی بیماریهای ویروسی نخود در استان لرستان , هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان 1387
١٩. سید حسین وفائی- نادر آزادبخت_رضا دریکوند, ارزیابی تأثیر آنتی بیوتیک استرپتومایسین و ترکیب اکسی کلرور مس در کنترل بیماری آتشک سیب گلابی در استان لرستان , هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان، شهریور 1387
٢٠. سید حسین وفائی-نادر آزادبخت- معصومه حاجی, بررسی وضعیت پراکنش، دامنه میزبانی و امکان کنترل شیمیایی بیماری سوختگی آتشی در استان لرستان , ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و مانبع طبیعی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1388کتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

9,070

هفته گذشته

76,482

کل

1,860,606

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است