دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧


هاجر باقری طولابیمهندسی برق

دانشکده فنی مهندسی

تلفن:

hbagheritolabi@khoiau.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   Renewable Energy, Distribution System, Distributed Generation, Solar Irradiance Estimationسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. H Bagheri Tolabi, M Ali, M Rizwan, Simultaneous Reconfiguration, Optimal Placement of DSTATCOM, and Photovoltaic Array in a Distribution System Based on Fuzzy-ACO Approach , Publication date
2. Hajar Bagheri Tolabi, M.H Moradi, Shahrin Md Ayob, A review on classification and comparison of different models in solar radiation estimation , Publication date
3. Hajar Bagheri Tolabi, Rahil Hosseini, Mahmoud Reza Shakarami, A robust hybrid fuzzy–simulated annealing–intelligent water drops approach for tuning a distribution static compensator nonlinear controller in a distribution system , Publication date
4. Hajar Bagheri Tolabi, Shahrin Bin Md Ayob, MH Moradi, Mehrnoosh Shakarmi, New technique for estimating the monthly average daily global solar radiation using bees algorithm and empirical equations , Publication date
5. Hajar Bagheri Tolabi, Mahmoud Reza Shakarami, Rahil Hosseini, SBM Ayob, Novel FGbSA: Fuzzy-Galaxy-based search algorithm for multi-objective reconfiguration of distribution systems , Publication date
6. A Lashkar Ara, Hajar Bagheri Tolabi, R Hosseini, DYNAMIC MODELING AND CONTROLLER DESIGN OF DISTRIBUTION STATIC COMPENSATOR IN A MICROGRID BASED ON COMBINATION OF FUZZY SET AND GALAXY-BASED SEARCH ALGORITHM , Publication date
7. Hajar Bagheri Tolabi, Shahrin Md Ayob, NEW TECHNIQUE FOR GLOBAL SOLAR RADIATION FORECASTING BY SIMULATED ANNEALING AND GENETIC ALGORITHMS USING , Publication date
8. H Bagheri Tolabi, MH Moradib, F Bagheri Tolabia, New technique for global solar radiation forecast using bees algorithm , Publication date
9. hajar bagheri tolabi, Afshin Lashkar Ara, rahil hosseini, A fuzzy-ExIWO method for optimal placement of multiple DSTATCOM/DG and tuning the DSTATCM’s controller , Publication date
10. Hajar Bagheri Tolabi, R Hosseini, M. R Shakarami, M Rizwan, Ayob, S. B. M, Novel intelligent water drops optimization approach to estimate Global Solar Radiation , International Journal of Engineering (IJE)
Research Journal
11. Hajar Bagheri Tolabi, Mohd Hasan Ali, M. Rizwan, Novel Hybrid Fuzzy-Intelligent Water Drops approach for Optimal Feeder Multi Objective Reconfiguration by considering Multiple-Distributed Generation , Publication date
12. A Lashkar Ara, H Bagheri Tolabi, A SAIWD-Based Approach for Simultaneous Reconfiguration and Optimal Siting and Sizing of Wind Turbines and DVR units in Distribution Systems , Publication dateکتب و جزوات
١. Hajar Bagheri Tolabi، Advances in Electric Power Engineering،
٢. ، مبانی مهندسی برق،افتخارات   تعداد بازدیدامروز

138

هفته گذشته

26,365

کل

1,201,634

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است