دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧


سعید میر

مربی

مدیریت بازرگانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 33120373برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بازاریابی- برندسازی- مدیریت- اقتصادیسوابق تحصیلی

مقالات
International Conference
١. سعید میر, بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان دانشگاههای دولتی واحد آبادان و خرمشهر ,
٢. سعید میر- علی میر, سنجش فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد بر اساس مدل دنیسون ,
٣. سعید میر- علی میر, سنجش فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد بر اساس مدل دنیسون ,
٤. سعید میر- علی میر, سنجش فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد بر اساس مدل دنیسون ,
٥. سعید میر, ارتباطات و نقش آن در تعارض سازمانی (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز اروندان) ,کتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

204

هفته گذشته

26,431

کل

1,201,700

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است