چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨


صباح صلاح ورزی

استادیار

شیمی

دانشکده علوم پایه

تلفن:

s.salahvarzi@khoiau.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   سنتز ترکیبات آلی و دارویی
   فیتوشیمی
   سنتز نانوساختارها :
   کاتالیستسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   دکتری، شیمی، دانشگاه لرستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١

مقالات
International Journal
1. Sabah Salahvarzi and Mohamad Hadi Meshkatalsadat, Comparative study of volatile oils extracted from aerial parts of Ferula gummosa using carbon nanotube profile and hydrodistillation and antioxidant activities of methanolic extract , JMPS 2016; 4(6): 91-94
2. F. M. Moghaddam, M. Moridi Farimani, S. Salahvarzi, G. Amin, Chemical Constituents of Dichloromethane Extract of Cultivated Satureja khuzistanica , Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (eCAM)4(1)95–98.2007
3. Mohammad Hadi Meshkatalsadat, Sabah Salahvarzi , Reza Aminirad., Identification of essential oil constituents of Caraway ( Carum carvi) using ultrasonic assist with (UA-HS-SPME) , Digest j. Of nanomaterial and biostructures Vol. 7, No. 2, p. 637 – 640
4. Mohammad Hadi Meshkatalsadat, Sabah Salahvarzi , Reza Aminirad., Chemical Composition of Volatile Oil from Stachys Spectrabilis using carbon nanotube profile , Digest j. Of nanomaterial and biostructuresVol. 7, No. 2, p. 669 – 672
5. Mohammad Hadi Meshkatalsadat, Sabah Salahvarzi , Reza Aminirad., Chemical Composition of Volatile Oil from Ferula Gummosa using Hydrodistillation Profile , ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 2013, Vol. 29, No. (1): Pg. 167-169
6. Sabah Salahvarzi, Mohammad Hadi Meshkatalsadat , Extraction of chemical composition of volatile oil of Ferula Gummosa using carbon nanotube profile , International Journal of Scientific & Engineering Research 2016, ISI (3.8) Vol. 7, No. 1, 520-523
Research Journal
٧. کبري رضایی 1، بهرام دلفان 2، امیر جوانبخت 3، طاهره طولابی 1، محمد غلامی 1، علیرضا غیاثوند 4، صبا سلاح ورزي 5, تأثیر روغن بذر گیاه گاو زبان بر پسوریازیسولگاریس , یافته / دوره یازدهم / شماره 3 / پاییز 88 / مسلسل 4
National Conference
8. Sabah Salahvarzi*, Mohamad Hadi Meshkatalsadat, The synthesis of nanoparticles polydapson containing nanoparticles Fe3O4 under influence of ultrasonic waves , The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry
٩. صباح صلاح ورزی, معماریانی, محمد هادی مشکوه السادات , مهدی حسنوند, جداسازي ترکیبات فرار نفت خام دو منطقه پلدختر و نفت شهر کرمانشاه در دماي پايين با کمک التراسونیک به روش ميکرو استخراج با فاز جامد از فضای فوقانی(US-HS-SPME )و شناسايي توسط دستگاه GC/MS , اولین همایش ملی علوم شیمی و مهندسی شیمی ایران1391
١٠. اسفندیار حسنی مقدم, علیرضا غیاثوند , صباح صلاح ورزی , ابراهیم فلاحی و اصغر سپهوند, بررسي ميزان اسيد آسكوربيك درختچه نسترن كوهيRisa Canina L در استان لرستان , سومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي غرب كشور1387
11. M.H.MESHKATALSADAT, SABAH SALHVARZI and Masumeh Noorni, Comparison of methods of HD , MWCNT for identification and extraction of volatile components of medicinal herbal , 17th Iranian seminar of Organic Chemistry2010
12. M.H.MESHKATALSADATa*, SABAH SALHVARZI, The bioactive and volatile compositions of Achillea millefolium by GC/MS. ,کتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

3,296

هفته گذشته

64,465

کل

1,895,061

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است