دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦


سمیه صباح

مربی

زبان انگلیسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   فراگیری زبان دوم
   تهیه و تدوین کتب درسی
   آموزش زبان انگلیسی و ادبیات
   فراگیری زبان اول
   آزمون سازی
   روش تدریس
   روانشناسی زبان
   جامعه شناسی زبان
   نقد ادبیسوابق تحصیلی
   دکتری، اتاق عمل، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، آرژانتین، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، اتاق عمل، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ، اتاق عمل، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢

مقالاتکتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

461

هفته گذشته

27,949

کل

52,522

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است