شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨


سمیه صباح

استادیار

زبان انگلیسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 06633120011-20

s.sabah@khoiau.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   آموزش زبان انگلیسی در مقام زبان خارجی- آموزش زبان انگلیسی و ادبیات
   نظریه های یادگیری زبان دوم
   تهیه و تدوین کتب درسی
   اصول و روش ترجمه
   نظریه های فراگیری زبان اول
   آزمون سازی
   اصول و روش تدریس مهارتهای زبان انگلیسی
   روانشناسی زبان
   جامعه شناسی زبان
   نقد ادبیسوابق تحصیلی
   دکتری، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥
   کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
International Journal
1. Sabah, S. (2020), Investigating the representation of character discourse in L2 narratives written by Iranian EFL learners , International Journal of English Language and Literature Studies (IJELLS), 9(1), 31-40.
2. Sabah, S. (2018)., Differences between Task, Exercise, and Drill in L2 Education: A systems-thinking perspective , Advances in Language and Literary Studies (ALLS), 9(6), 9-13.
3. Sabah, S. (2017)., Interactional competence and SLA: A systems-thinking perspective. , Journal of Applied Linguistics and Language Research (JALLR), 4(4), 185-191.
4. Birjandi, P., & Sabah, S. (2012a)., A review of the language-thought debate: Multivariant perspectives. , BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 3(1), 50-62.
5. Maftoon, P., & Sabah, S. (2012). , A critical look at the status of affect in second language acquisition: Lessons from Vygotsky’s legacy. , BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 3(2), 24-30.
6. Khatib, M., & Sabah, S. (2012)., On major perspectives on language acquisition: Nativism, connectionism, and emergentism. , BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 3(4), 5-12.
7. Fahim, M., & Sabah, S. (2012). , An ecological analysis of the role of role-play games as affordances in Iranian EFL pre-university students’ vocabulary learning. , Theory and Practice in Language Studies (TPLS), 2(6), 1275-1284.
8. Birjandi, P., & Sabah, S. (2012b)., A review of the language-thought debate: Multivariant perspectives. , BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 3(4), 56-68.
9. Khatib, M., & Sabah, S. (2012). , Task-oriented conversations: The implications of drama for second language acquisition. , Theory and Practice in Language Studies (TPLS), 2(6), 1120-1127.
Research Journal
10. Sabah, S., & Rashtchi, M. (2017)., An analysis of the impact of using reflective practices on the Iranian EFL teachers’ critical thinking ability. , Language Related Research, 7(7), 1-21.
11. Sabah, S., & Rashtchi, M. (2016)., Critical thinking in personal narrative and reflective journal writings by in-service EFL teachers in Iran: Assessment of reflective writing. , Journal of Teaching Language Skills (JTLS), 35(3), 157-182.
12. Shokouhi. H., & Daram, M., & Sabah, S. (2011)., Shifting between first and third person point of view in EFL narratives. , Arts and Humanities in Higher Education, 10, 433-448.کتب و جزوات
١. ولادیمیر کی. تاراسف. ترجمۀ سمیه صباح. (1398)، داستانهای فلسفی برای کودکان، خرم آباد: انتشارات شاپورخواست.
٢. سمیه صباح. (1388)، سفر آسمانی، خرم آباد: انتشارات سیفا.افتخارات
١. عضو فرهنگستان علوم انسانی "انجمن فرانکلین" در انگلستان
٢. London Journals Press. August 1st in the year 2019 عضویت در (Membership ID#OU19669) Quarterly Franklin Membership
٣. کسب رتبه سوم کشوری در آزمون سراسری ورودی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در بین داوطلبان رشته آموزش زبان انگلیسی
٤. رتبه اول در بین فارغ التحصیلان هم ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز
٥. رتبه اول در بین فارغ التحصیلان هم ورودی دوره کارشناسی رشته زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز   تعداد بازدیدامروز

9,444

هفته گذشته

76,856

کل

1,860,980

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است