دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧


پروانه رضایی روزبهانی

دانشیار

زمین شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 09122938848

dr.roozbahani@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   زمین شناسی پزشکی - زمین شناسی زیست محیطی - ژئوشیمی - زمین و سلامت - زمین گردشگری
   زمین شناسی پزشکی :
   زمین شتاسی چینه و قسیل :
   زمین شناسی مهندسی:
   زمین شناسی زیست محیطی :
   زمین شناسی جینه و فسیل:
   زمین شناسی : زمین شناسی چینه و فسیل
   زمین شناسی : زمین شناسی چینه و فسیلسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، آرژانتین، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢

مقالات
International Journal
1. P. Rezaei Roozbahani, Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Lower Cretaceous of the Jalmajird area (northeast of Khomeyn, Central Iran Basin), Iran , Geo.Alp,Vol .9,2012
2. Parvaneh Roozbahani, Lithostratigraphy and biostratigraphy of oligocne –miocene deposits (Asmari Formation) in south- west iran (zagros basin ,northern khorramabad) , Geo.Alp ، no.8 ,2011
Research Journal
3. P. Rezaei Roozbahani, The “South Gondwana Fauna” in the Jurassic an example of the utility of marine Ostracods for palaeobiogeography and palaeogeographic reserches , فصلنامه علمی – پژوهشی geopercia
4. , The foraminifera assemblages ,
5. امنه ابراهیمی, Microplaentology and biostratigraphy of the cenomanian deposits in well golshan -3 persian gulf area ,
6. Ronak Gravand,, The Extinction event of the middle to Late Eocene,Case study Someah-E- Pain Area, Alborz-Azerbaijan Sub Provience, NW Iran ,
7. , MMicrobiostratigraphy of Upper ,
8. Ronak Gravand, Benthonic Foraminiferal Assemblages, Microfacies Analysis And Sedimentary Model Of ZiaratFormation, Someah –E- Pain Area (Central Iran Province, NW Iran) ,
9. , Microbiostratigraphy of Eocene Calcareous deposits in South -West Iran ,
10. wolfgang mette, Healdiid ostracod assemblages from organic-rich basinal deposits in the upper Triassic (Rhaetian) of the northern calcareous Alps (Austria) ,
11. Leila Toulabi , Stratigraphy and foraminiferal Biozonation of Upper Cretaceous deposits in south-west of Iran (Khorramabad-Kuhdasht) ,
12. , The view on Biotic Extinction ,
13. , Microbiostratigraphy of ,
14. , The Biotic Changes in Paleocene ,
15. -Wolfgang Mette, Late Permian Changsingian) ostracods of the Bellerophon Formation at Seis (Siusi) (Dolomites, Italy). ,
16. پروانه رضايي روزبهانی ، بهاالدين حمدي, چينه نگاري نهشته هاي كرتاسه در منطقه هفتاد قله( واقع درخاور اراك ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بررسی مرز سازندهای گرو وسروک در جنوب خاور سفیدکوه خرم آباد با نگرشی ویزه بر مطالعات زیست چینه ای و سنگ چینه ای آن
٢. زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند تله زنگ در برش سیاهگل کرمانشاه
٣. چینه نگاری سنگی و زیستی سازند تله زنگ در برش کوه تیرواقع در جنوب باختر خرم اباد
٤. چینه نگاری سنگی و زیستی و محیط رسوبی سازند اسماری در تاقدیس بنگستان
٥. مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازندهای گدون و داریان درچاه ههای 291 و 308 میدان نفتی مارون کچساران
٦. مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند اسماری در برش گازرده واقع در جنوب باختر خرم آباد
٧. مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند اسماری در منطقه رباط نمکی واقع در شمال باختر خرم اباد
٨. سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند فهلیان در میدان گازی کیش
٩. زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین (سنومانین ) در برش چکریز واقع در شمال باختر خرم آباد
١٠. مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای نهشته های آهکی میوسن در جنوب باختر شهر درود
١١. زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری تشکیلات قم دربرش طبله واقع در شمال خاور شاهرود
١٢. چینه نگاری سنگی و زیستی نهشته های الیگوسن - میوسن در جنوب باختر گیلاوند دماوند
١٣. مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای نهشته های ائوسن در تاقدیس گاوبندی در منطقه چهواز پارسیان
١٤. چینه نگاری سنگی و زیستی سازند سروک دربرش سراب یاس واقع در جنوب باختر خرم اباد
١٥. سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند اسماری درچاه ه شماره 49 میدان نفتی کوپال
١٦. چینه نگاری سنگی و زیستی نهشته های کرتاسه زیرین در برش یاوراباد واقع در جنوب خاور خرم اباد
   تعداد بازدیدامروز

999

هفته گذشته

26,572

کل

926,942

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است