دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩


نوشین اصولی

استادیار

توسعه روستایی

دانشکده کشاورزی

تلفن:

noshin_osoli@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   توسعه روستایی: کلیه تحقیقات روستایی در زمینه های مختلف و در ابعاد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- کشاورزی - توریسم و ...
   توسعه کشاورزی: تاثیر کلیه فاکتورها و عوامل موثر بر توسعه بخش کشاورزی
   مدیریت منابع آب: مدیریت بهینه منابع آب در توسعه بخش کشاورزی
   مدیریت کشاورزیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالاتکتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

4,765

هفته گذشته

61,241

کل

2,905,855

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است