سه شنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٨


احمد محمدی مقدم

مربی

تربیت بدنی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

ammoghaddam67@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   تغییرات همورالی و مکانیزم های درگیر، در پاسخ به فعالیت بدنی
   تغییرات بیوشیمیایی و عصبی – عضلانی در فعالیت بدنی
   سازگاری های قلبی - عروقی در فعالیت بدنی
   آثار پروتکل های تمرینی بر نیمرخ چربی و اشتها
   آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنیسوابق تحصیلی
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی پیوسته، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠

مقالات
Research Journal
1. Kamran Rafieemoghaddam, Ahmad Mohammadi Moghaddamd*, Saeed Amiriyan, Naser Behpoor, Changes in Omentin-1 and some metabolic parameters following a period of aerobic exercise in middle-aged men , According to the results from this study can be said that middle age men can benefit from aerobic training to prevent the complication of reducing of omentin-1 and High-density lipoprotein and also increasing in levels of C-reactive protein, Low-dens
٢. احمد محمدی مقدم، سعید امیریان، رضا صابونچی، ناصر بهپور, تأثیر انواع موسیقی محرک، آرام¬بخش و دلخواه بر عملکرد بیشینه و زیربیشینه پسران غیرورزشکار , با توجه به یافته¬های بدست آمده از این پژوهش می¬توان نتیجه گرفت که با وجود تأثیرات کمک¬کننده موسیقی در عملکردهای زیر بیشینه، در فعالیت¬های که به صورت بیشینه انجام می¬شود، انواع موسیقی تأثیر قابل توجه¬ای بر شاخص¬های تمرینی ندارد
٣. احمد محمدی مقدم، ناصر بهپور، وحید تأدیبی, تأثیر شدتهاي مختلف فعالیت ورزشی مقاومتی دایرهاي بر میزان اشتها در مردان و زنان , به نظر میرسد زنان در فعالیت ورزشی مقاومتی با شدت سبک و متوسط دچار کاهش اشتها میشوند که احتمالاً این کاهش اشتها میتواند سبب کاهش انرژي دریافتی و درنتیجه کنترل یا کاهش وزن در این افراد شود.
٤. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی، ناصر بهپور, مقایسه آثار حاد دو روش تمرینی دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن , تمرین استقامتی با وزنه هم باعث کاهش معنادار تمایل به غذا، و هم افزایش معنادار میزان احساس سیری 9 ساعت پس از تمرین می شود؛ این در حالی است که دوی تناوبی هوازی تنها باعث کاهش معنادار تمایل به غذا می گردد، از این رو می توان گفت تمرین استقامتی برای کاهش
٥. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی، ناصر بهپور, مقايسه آثار حاد دوي تناوبي هوازي و تمرين استقامتي با وزنه بر نيمرخ چربي در مردان داراي اضافه وزن , تمرین استقامتی با وزنه برای بهبود نیمرخ چربی مردان دارای اضافه وزن مفیدتر از تمرین دوی تناوبی هوازی است، چرا که سه ساعت پس از تمرین استقامتی با وزنه، مقادیر کمتری از TC و LDL، و افزایش معنادار HDL پلاسما مشاهده شد.
Promotion Journal
٦. احمد محمدی مقدم، احسان حسینی نژاد، ناصر بهپور، صدیقه حسین پور دلاور, بررسی اثر شدتهای مختلف انقباض ارادی بر پرش عمودی ورزشکاران پارکور , میتواند گفت اجراي پرش عمودی پس از گرم کردن معمولی همراه با نیم اسکوات پویا با شدت بیشینه بهترین عملکرد را براي افراد به ارمغان می آورد
٧. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی, بررسی آثار حاد تمرین استقامتی با وزنه بر برخی عوامل خطرزاي قلبی عروقی در مردان میانسال داراي اضافه وزن , میتوان گفت که تمرین استقامتی با وزنه با افزایش معنادار در مقادیر TG و HDL، سه ساعت پس از تمرین میتواند برای افرادي که داراي سطوح اولیه پایین HDL هستند مفید باشد.
International Conference
٨. احمد محمدی مقدم، احسان حسینی نژاد، ناصر بهپور, بررسی اثر تمرینات ترکیبی مقاومتی- استقامتی بر برخی فاکتورهای هماتولوژیک در مردان فعال ,
National Conference
٩. احمد محمدی مقدم، بهزاد خضری، همایون عباسی, بررسی پیکرسنجی و نیمرخ ترکیب بدن دانشجویان پسر دانشگاه رازی , پیکرسنجی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
١٠. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی, "ارتباط بین شاخصهای پیکرسنجی ویژه با دقت شوت در بازیکنان هندبال استان لرستان ,
١١. احمد محمدی مقدم، وحید تأدیبی، ناصر بهپور, مقایسه آثار حاد دو روش تمرینی دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن ,کتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

696

هفته گذشته

18,940

کل

1,376,357

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است