دوشنبه ٢٥ تیر ١٣٩٧


مریم مومنی فیلی

مربی

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 066-33110021

momenifeyli@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   انجام تحقیقات در حوزه ذرات بنیادی بویژه در خصوص باریونهای سنگین و اسپین پروتونسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. Maryam Momeni Feili, Mahvash Zandy, Calculation of the Electric and Magnetic Root Mean Squared Radiuses of Proton Based on MIT Bag Model , International Journal of Engineering Innovation & Researc
Research Journal
٢. مریم مؤمنی فیلی، رضا سپهوند، ساره دادفر, تولید مزون های سنگین 1S) Bc) در LHC و Tevatron Runɪɪ با در نظر گرفتن اسپین کوارک. , مجله پژوهش فیزیک ایران
International Conference
3. Mahvash Zandy, Maryam Momeni Feili, Calculation of Masses and Magnetic Moment of the Nucleon Using the MIT Bag Mode , International Conference on Applied Mathematics, Mechanics and Physics.
4. Maryam Momeni Feili, Mahvash Zandy, Calculation of Wave Function at the Origin (WFO) for the Ground State of Doubly Heavy Mesons based on the Variational Method , International Conference on Applied Mathematics, Mechanics and Physics
5. Maryam Momeni feili, Calculation of Wave Function at the Origin (WFO) for Heavy Mesons by Numerical Solving of the Schrodinger Equation. , International Conference on Applied Mathematics and Engineering Mathematics
National Conference
٦. مریم مؤمنی فیلی، فیروز آرش، فاطمه تقوی شهری، ابوالفضل شهوه, اندازه حرکت زاویه ای مداری پارتون ها در نوکلئون: نمایش مدل ولون , ششمین كنفرانس فيزيك ذرات بنيادي- دانشگاه صنعتی اصفهان 1394
7. Maryam Momeni Feili, Mahvash Zandy, Free Vibration Analysis of Adaptive Timoshenko Beams with Varying Properties Under Axial Load , National Conference on Mechanical Engineering
٨. نگین فتاحی، مریم مؤمنی فیلی، مرجان علمی زاده, نرخ واپاشي بوزون هيگز به zz، gg ، , اولین کنفرانس فیزیک ذرات بنیادی، یزد، سال 1389
٩. مرجان علمی زاده، نگین فتاحی، مریم مؤمنی فیلی, بررسي واپاشي بوزون هيگز به لپتانهاي تاو در ATLAS . , اولین کنفرانس فیزیک ذرات بنیادی، یزد، سال 1389
١٠. مریم مؤمنی فیلی، رضا سپهوند، ساره دادفر, اثر اسپين بر روي توابع تركش مزون هاي سنگين Bc و Bc* . , کنفرانس سالانه فیزیک ایران، همدان، سال 1389
١١. مریم مؤمنی فیلی، محمدعلی گومشی نوبری, حل عددی معادله شرودینگر به منظور محاسبه توابع موج در مبدأ برای مزون های سنگین. , کنفرانس سالانه فیزیک ایران، کاشان، سال 1387کتب و جزوات
١. رضا سپهوند، مریم مؤمنی فیلی، توابع مختلط و کاربردآنها در فیزیک و مهندسی ، انتشارات نوپردازان، پاییز 1393 ، شابک 0-231-975-964-978افتخارات   تعداد بازدیدامروز

2,017

هفته گذشته

35,739

کل

431,170

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است