یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨


مهری دارایی

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 33120011-19

mehry_daraei@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   تبیین میزان و عوامل موثر بر تعهد سازمانی اعضاء هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد خرم اباد
   نقش سرمایهاجتماعی در توسعه استان لرستانسوابق تحصیلی
   دکتری، مدیریت (تمام گرایشها)، دانشگاه خوارزمی تهران ، آرژانتین، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   دکتری، مدیریت (تمام گرایشها)، دانشگاه خوارزمی تهران ، آرژانتین، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   دکتری، مدیریت (تمام گرایشها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، مدیریت (تمام گرایشها)، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، مدیریت بیمه، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالات
International Journal
١. مهری دارایی, Review of relationship between principal,s managerial communication skills and teacher,s job satisfaction , MULTI TEMAS journal, Vol (26), No 1 (2015), 75-79.
Research Journal
٢. مهری دارایی, نقش سرمایه اجتماعی در توسعه منابع انسانی , فصلنامه مدیریت و سرمایه اجتماعی (3)،شماره 95،ابانماه 1391.
International Conference
٣. مهری دارایی-امیر دارایی, بررسی علل مرتبط با جرم سرقت در شهر خرم اباد , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم،تهران،اذرماه95.
٤. مهری دارایی, رابطه تعهدسازمانی و امنیت شغلی با خلاقیت مدیران , کنفرانس مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی-استانبول- می 2015
٥. مهری دارایی, تببین میزان و ابعاد تعهد سازمانی اعضاء هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد خرم اباد , کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری-شیراز-1393
٦. مهری دارایی, validate the components of knowledge management of senior high schools in Lorestan provinve , همایش بین المللی مدیریت دانش- تایلند-بانکوک -2011
٧. مهری دارایی-اعظم ملکشاهی, رابطه جو اخلاقی و تمایل به ترک خدمت دبیران , کنفرانس مدیریت و علوم انسانی- دبی-اذرماه 1394
٨. مهری دارایی, بررسی کارکرد نهادهای اموزشی و تربیتی در توسعه فرهنگ و هنر کشور- , ماهنامه تخصصی مهندسی فرهنگی-نشریه تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی-1387
National Conference
٩. مهری دارایی, تبیین میزان و عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات اموزش و پرورش خرم اباد , همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری-تهران-دانشگاه تهران-اسفند ماه 1393
١٠. مهری دارایی, تبیین میزان و عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات اموزش و پرورش خرم اباد , همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری-تهران-دانشگاه تهران-اسفند ماه 1393
١١. مهری دارایی, تببین میزان و ابعاد تعهد سازمانی اعضاء هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد خرم اباد , کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری-شیراز-1393
١٢. مهری دارایی, اعتباریابی عوامل موثر بر مدیریت دانش در مدارس متوسطه استان لرستان , - کتفرانس بین المللی مدیریت دانش-تهران-مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی-بهمن ماه 1393
١٣. مهری دارایی, تحلیل مولفه های اخلاق اموزشی , کنگره ملی فرهنگ دینی-دانشگاه ازاد اسلامی واحد اباده-اسفند ماه 1392
١٤. مهری دارایی, زن،توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور- ا , رائه شده در همایش منطقه ای نقش زنان در چشم انداز بیست ساله توسعه ایران- دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه-1387
١٥. مهری دارایی, کار افرینی،خلاقیت و نواوری- , ارائه در همایش ملی کارافرینی و نواوری- دانشگاه ازاد واحد رشت- 1386
١٦. مهری دارایی, بهداشت روانی کودک ونوجوان- , ارائه در همایش منطقه ای بهداشت روانی- دانشگاه ازاد واحد نایین-1386کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محمد شیراوند
٢. امنه گل محمدی
٣. علی حا جی پور
٤. محمدرضا مرادی:رابطه بین سبکهای مدیریت و عملکرد شغلی دبیران شهر کرج
٥. فرشته رحمتی:رابطه بین جو سازمان و نواوری شغلی دبیران شهر کوهدشت
٦. مفتون:رابطه بین فرهنگ سازمانی و خودکارامدی حرفه ای دبیران شهر کرمانشاه
٧. عباس بابایی:طراحی و ازمون مدل صلاحیتهای حرفه ای اموزگاران استان اصفهان
٨. زیبا زمانی:طراحی و ازمون مدل مدیریت استعداد دانش اموزان ابتدایی استان لرستان
٩. لیلا رازانی:رابطه سبکهای رهبری و استرس شغلی با عملکرد شغلی دبیران ناحیه یک خرم اباد
١٠. ایمان جمالی:رابطه سبکهای مدیریت کلاس و جو اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش اموزان متوسطه اول خرم اباد
١١. اکرم احمدی:رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت با بهره وری کارکنان محیط زیست استان لرستان
١٢. زینب سپهوند:رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی با عملکرد تحصیلی دانش اموزان متوسطه اول ناحیه دو خرم اباد
١٣. بررسی رابطه بین خودکارامدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان متوسطه دوم ناحیه یک خرم اباد
١٤. شیما ابدالی:رابطه بین مدیریت دانش با بهره وری دبیران زن ناحیه یک خرم اباد
١٥. فریال ساکی:رابطه بین فرهنگ سازمانی و خودکارامدی حرفه ای با عملکرد شغلی دبیران ناحیه یک خرم اباد
١٦. ناهید ساکی:رابطه سبکهای مدیریت با خلاقیت دبیران زن متوسطه دوم ناحیه یک خرم اباد
١٧. سحر یاراحمدی:مقایسه باورهای فراشناختی دانش اموزان عادی و تیزهوش ناحیه یک خرم ابااد
١٨. مهدی ولی پور:رابطه جو اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان ابتدایی ناحیه دو خرم اباد
١٩. رابطه سبکهای مدیریت با مدیریت استعداد دبیران متوسطه دوم شهر اهواز
٢٠. رابطه سبکهای مدیریت کلاس و جو اجتماعی با عملرد تحصیلی دانش اموزان ابتدایی ناحیه دو خرم اباد
٢١. مژگان صادقی:رابطه فرهنگ سازمانی و نواوری با عملکرد شغلی اموزگاران شهرستان الشتر
٢٢. علی صحرا گرد: رابطه مدیریت دانش و نواوری با عملکرد شغلی دبیران متوسطه اول خرم اباد
٢٣. محمدرضا برجی:رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت دبیران متوسطه دوم ناحیه دو خرم اباد
٢٤. معصومه نورعلیزاده:رابطه بهزیستی معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی شهرستان دره شهر
٢٥. :راضیه پورحسینی:رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت دانش اموزان ناحیه دو خرم اباد
٢٦. راضیه سوری لک:رابطه راهبردهای فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان متوسطه دوم ناحیه یک خرم اباد
٢٧. فاطمه فرساد:رابطه مهارتهای مدیریت و عملکرد شغلی اموزگاران ناحیه یک خرم اباد
٢٨. فاطمه کمالی:بررسی رابطه بین سبک های مدیریت کلاس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوم متوسطه ناحیه یک خرم اباد
٢٩. - نگار امرایی:بررسی رابطه بین مولفه¬های رهبری تحول آفرین با هویت سازمانی آموزگاران شهر کوهدشت
٣٠. - محمدرضا اذرخش:رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه یک شهر خرم آباد
٣١. مریم یزدانی: رابطه هوش معنوی و سلامت¬روان دبیران زن ناحیه 2 شهر خرم¬آباد
٣٢. -صدیقه حسینی:شناسایی و اعتباریابی مولفه های اخلاق اموزشی دبیران شهر خرم اباد
٣٣. رویا مرادی: بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با دلبستگی شغلی دبیران دوره¬ی متوسطه¬ی دوم شهر خرم آباد
٣٤. سمیرا بهاروند: رابطه کمال‌گرایی و خودکارآمدی حرفه‌ای با عملکرد شغلی دبیران زن متوسطه دوم ناحیه 2 شهر خرم¬آباد
٣٥. پریسا رفیعی: مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی ( مورد مطالعه: دانشجویان علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد)
٣٦. میترا حمیدی کیا:شناسایی و تحلیل مؤلفه های کارآفرینی مدیران آموزش و پرورش شهر کرمانشاه
٣٧. دنیا یغما: بررسی تأثیر روش تدریس آزمایشگاهی بر خلاقیت در درس فیزیک و ازمایشگاه
٣٨. سمیرادارابی مطلق: ارتباط ا سترس شغلی وفرسودگی شغلی با کیفیت زندگی دبیران زن دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر خرم آباد
٣٩. سیروس مهدوی نصر : رابطه هوش معنوی وخلاقیت کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان لرستان
٤٠. آزیتا حاجی پور گله داری: بررسی رابطه بین اضطراب و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول ناحیه 2 شهر خرم¬آباد
٤١. اعظم ملکشاهی: رابطه جو اخلاقی با تمایل به ترک خدمت دبیران زن متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه یک شهر خرم آباد
٤٢. معصومه نجفی: رابطه بین شایستگی اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر خرم آباد
٤٣. - عاطفه ایمانی: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت با عملکرد دبیران زن دوره دوم متوسطه ناحیه دو شهر خرم آباد
٤٤. عذرا امرایی: بررسی رابطه ی بین خلاقیت و عزت نفس با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختردوره دوم متوسطه شهر کوهدشت
٤٥. مریم قاسمی: رابطه رهبری تحول¬آفرین و سلامت سازمانی دبیران مدارس متوسطه دوم دخترانه دولتی ناحیه 2 شهر خرم-آباد
٤٦. فرانک ولی زاده: مقایسه خلاقیت با توجه به منبع کنترل درونی و بیرونی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه 1 شهر خرم آباد)
٤٧. مرضیه مدهنی: بررسی رابطه باورهای فراشناختی وسلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دو خرم آباد
٤٨. زهرا موسوی:بررسی رابطه بین جو اجتماعی و خودکارامدی دانش اموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک خرم اباد
٤٩. فروزان محمدزاده:بررسی رابطه بین مهارتهای مدیران و رضایت شغلی دبیران دوم متوسطه خرم اباد
٥٠. مجتبی حسینی فرد:بررسی رابطه بین سبکهای اقتضایی و فشار روانی دبیران ناحیه یک خرم اباد
٥١. فاطمه پاپی زاده:مقایسه سرمایه اجتماعی دبیران متوسطه دوم دولتی و غیر دولتی ناحیه یک خرم اباد
٥٢. 25-علی کیانی:بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی دانش اموزان متوسطه دوم ناحیه یک خرم اباد
٥٣. زهرا اسلامی:بررسی رابطه بین بهزیستی معنوی و رضایت شغلی اموزگاران ناحیه یک خرم اباد
٥٤. راضیه پورحسینی:رابطه بین باورهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت دانش اموزان دوم متوسطه ناحیه یک خرم اباد
٥٥. مریم نعمت خواه:مقایسه انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان تیز هوش و عادی ناحیه یک خرم اباد
٥٦. معصومه نورعلیزاده:رابطه بهزیست یمعنوی و سلامت روان اموزگاران شهر دره شهر
٥٧. محمد عسگری:رابطه معنویت در محیط کار و خلاقیت در کارکنان هلال احمر استان لرستان
٥٨. نسرین چگنی:بررسی عوامل مرتبط با مدرسه گریزی دانش اموزان متوسطه دوم ناحیه یک خرم اباد
٥٩. غلام دارایی: :تبیین میزان و عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان اموزش و پرورش شهر خرم اباد
٦٠. حمید کیانی:رابطه ویژگیهای شخصیتی و عملکدر شغلی دبیران متوسطه دوم ناحیه یک خرم اباد
   تعداد بازدیدامروز

768

هفته گذشته

13,969

کل

1,459,784

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است