پنج شنبه ٤ بهمن ١٣٩٧


یداله ملکی

استادیار

فلسفه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 33120007

yadollahmaleki@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   آسیب شناسی اجتماعی از نظر گاه قرآن و سنت 1385 واحد خرم آباد
   وظایف متقابل استاد و دانشجو با الهام از دستورات دینی 1386 واحد خرم آبادسوابق تحصیلی
   دکتری، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   دکتری، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، دانشگاه قم ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٧

مقالات
Research Journal
١. دکتر یداله ملکی, جایگاه مشارکت سیاسی اجتماعی مردم از منظر دینی با تکیه برآیات قرآن و نهج البلاغه ,
٢. دکتر یداله ملکی, نقش خواص در سقوط جامعه اسلامی از منظر قرآن وحدیث در سالهای منتهی به واقعه عاشورا ,
٣. دکتر یداله ملکی, شهر و امنیت اجتماعی از منظر آموزه های دینی ,
٤. دکتر یداله ملکی, مبانی قرآنی وتحلیل فقهی منع شکنجه با مطالعه اسناد بین المللی و حقوق ایران ,
٥. دکتر یداله ملکی, استعاذه وآثار آن در استکمال معنوی انسان ,
٦. دکتر یداله ملکی, مراتب معنوی وکرامت ذاتی انسان از ره آورد قرآن ,
٧. دکتر یداله ملکی, تلازم آزادی واختیار با شرافت و کرامت ذاتی انسان از نظر قرآن وسنت ,
Promotion Journal
٨. دکتر یداله ملکی, عدالت خواهی از نظر قرآن و نهج البلاغه ,
٩. دکتر یداله ملکی, کرامت ذاتی وحقوق عمومی انسان درقرآن ,
١٠. دکتر یداله ملکی, آیات متشابه در قرآن کریم ,
National Conference
١١. دکتر یداله ملکی, Reflecting on the concept of Reflection in reflective language teaching ,
١٢. دکتر یداله ملکی, sadraist existentialism as a philosophical basis for english language teaching in iran ,
١٣. دکتر یداله ملکی, Basic human rights in the quran ,
١٤. دکتر یداله ملکی, the role of political parties in freedom of speech in islam ,
١٥. دکتر یداله ملکی, limitations to freedom of speedom in islam-2012 ,کتب و جزوات
١. ، ازادی های سیاسی ،اجتماعی بر اساس کرامت ذاتی انسان از منظر قرآن و سنت،
٢. ، درآمدی بر مباحث علم الحدیث،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بیژن حسین پور بررسی اجمالی مشارکت سیاسی از منظر قرآن و نهج البلاغه 1393
٢. رضا یوسفوند علم الهی وتطبیق آن با آیات وروایات 1393
٣. جواد عبداللهیان بررسی شرور با رویکرد فلسفی قرآنی ،ازدیدگاه علامه طباطبایی وشهید مطهری 1394
٤. زهرا دهقان آثار وموانع قساوت قلب واهل آن از منظر قرآن 1394
٥. حمیدرضا خداکرمی فلسفه وجایگاه حج ابراهیمی ازمنظر قرآن وسنت 1396
٦. علیرضا غفوری نژاد تحلیل وبررسی رابطه تربیت سیاسی واخلاق از منظر امام علی(ع) در نهج البلاغه 1393
٧. عباس حسنوند جایگاه تطبیقی عقل در آیات وفلسفه اسلامی 1391
   تعداد بازدیدامروز

2,717

هفته گذشته

30,817

کل

1,114,110

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است