چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨


غزاله کوچک زاده

استادیار

شیمی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120399

gh_kouchakzadeh@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   Adsorption
   computational chemistry
   nanochemistryسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، شیمی (محض و کاربردی)، دانشگاه بیرجند ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ارشد، شیمی (محض و کاربردی)، دانشگاه لرستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   دکتری، شیمی (محض و کاربردی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالات
International Journal
1. Ghazaleh Kouchakzadeh- Saeid Jamehbozorgi, The role of the pseudo Jahn- Teller effect in the symmetry breaking of planar configurations of tetrahalodigermene (halo= Cl, Br, I): Discussion about Pseudo Jahn-Teller effect parameters, geometrical parameters and chemical hardness , Russian Journal of Physical Chemistry- 2019
2. غزاله کوچک زاده- داود نوری شرق, Symmetry breaking in the planar configurations of disilicontetrahalides. Correlations between the Pseudo Jahn-Teller effect parameters, hardness and electronegativity , J. Phys. Chem. Chem. Phys., 17(43) (2015) 29252-61
Research Journal
3. غزاله کوچک زاده- محمد صادقی, Swelling kinetics study of hydrolyzed carboxymethyl cellulose-poly (sodiuom acrylate-co-acrylamide) superabsorbent hydrogel with salt-sentivity properties , Journal of Sciences Islamic Azad University. vol. 17, No. 64, Summer 2007
4. غزاله کوچک زاده- زهره دریکوند, Isothermal and thermodynamic studies of the adsorption of safranine on MCM-41 , J. Iranian Chem. Res. 5(1) (2012) 13-18
Promotion Journal
5. غزاله کوچک زاده, مروری بر اثرات یان- تلر (یان- تلر، رنر- تلر و شبه یان- تلر): منشا اصلی ناپایداری و شکست تقارن سیستم های مولکولی , مقاله مروری چاپ شده در مجله شیمی کوانتم و اسپکتروسکوپی- 1397
National Conference
6. Ghazaleh Kouchakzadeh, Application of Persimmon Tree Leaves for Dye Removal , بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک ایزان- زنجان 1398
7. Ghazale Kouchakzadeh, A computational study on Gauche Effect of C8H15O-X (X: OH, NH2, CH3) Conformers ,
8. غزاله کوچک زاده, Study of dye removal from solution by two adsorbents , شانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، بابلسر، سال 1392
9. غزاله کوچک زاده, Natural Bond Orbital Analysis of 2-halo-N-methylpiperidine (halo: F,Cl,Br) , هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، تهران، سال 1393
10. غزاله کوچک زاده, Evaluating Stability of C8H15O-X (X: OH, NH2) Conformers by using NBO Analysis , نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، زیباکنار، سال 1395
11. , The comparision of the chemical hardness and the molecular interaction in C6H12N-X ,کتب و جزوات
١. غزاله کوچک زاده- محمد حسین فکری، ایمنی و دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک، کتاب کاربردی در آزمایشگاه
٢. غزاله کوچک زاده ، شیمی فیزیک، مروری برشیمی فیزیک و مبانی شیمی کوانتمافتخارات
١. - نویسنده برتر منتخب دفتر فرهنگ اسلامی سال 93 به مناسبت روز بزرگداشت کتاب و کتاب خوانی
٢. - کتاب برتر سال 1388
٣. - طرح برتر پژوهشی سال 1387   تعداد بازدیدامروز

3,626

هفته گذشته

64,795

کل

1,895,391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است