پنج شنبه ٤ بهمن ١٣٩٧


کتایون فرشید

مربی

زبان انگلیسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 06633120012

k.farshid@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   تاثیر دیکته شفاهی بر روی درک شنیداری زبان اموزان مقدماتیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
Research Journal
١. فرشید، کتایون، سپهوندی، مسعود، و فرشید، فرانک. (1390), بررسی تطبیقی یوتوپیا تامس مور با شهر نیکان نظامی , فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 5(18)، 91-109.
Promotion Journal
2. Farshid, K., & Farshid, F. (2010), The effect of oral dictation as a teaching technique on the listening comprehension , foreign language teaching journal, 96,44-53.کتب و جزوات
١. Farshid, K., & Farshid, F. (2016)، Fluency in English Reading (1)، Qom: Vasef Publication
٢. Farshid, F., & Farshid, K. (2016)، Fluency in English Reading (2)، Qom: Vasef Publication
٣. Farshid, K., & Farshid, F. (2016)، Acquaintance with English through Reading، Qom: Vasef Publication
٤. Farshid, K., & Farshid, F. (2015)، Advanced Steps to Understanding General English، Qom: Vasef Publication
٥. Farshid, F., & Farshid. K. (2015)، English Reading Step by Step، Qom: Vasef Publication
٦. Farshid, K., & Farshid, F., & Ebrahimi, B. (2013)، General English، Qom: Vasef Publication
٧. Farshid, K., Farshid, F., & Ebrahimi, B. (2011)، Developing English through Reading (1)، Qom: Vasef Publication
٨. Farshid, F., & Farshid. K., & Ebrahimi, B. (2011)، Developing English through Reading (2)، Qom: Vasef Publication
٩. Farshid, K., & Farshid, F. (2008)، English Reading Skills (1)، Qom: Vasef Publication
١٠. Farshid, F., & Farshid. K. (2008)، English Reading Skills (2)، Qom: Vasef Publicationافتخارات   تعداد بازدیدامروز

2,717

هفته گذشته

30,817

کل

1,114,110

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است