دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧


راضیه جلیلی

مربی

آموزش ابتدایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

r.jalili2014@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   آموزش ابتدایی،علوم تربیتی،مسایل اجتماعی نوجوانان و جوانان،مهارتهای اجتماعی کودکان و مسایل اجتماعی،فناوری اطلاعات و ارتباطات،برنامه ریزی درسی: پژوهشهایی که در این زمینه انجام داده ام و مقالات و پایان نامه های من در این زمینه ها انجام شده استسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. راضیه جلیلی،فایزه ناطقی،علی رضا فقیهی, تحلیل محتوای کتب بخوانیم دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مولفه های کفایت اجتماعی فلنر , Turkish journal of psychology
Research Journal
٢. راضیه جلیلی،جواد جهان, تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از لحاظ میزان توجه به مولفه های کفایت اجتماعی فلنر , پذیرش شده در مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد،پذیرش 1396/29/9
3. حمیده کاوه،راضیه جلیلی, comparing thesense of Loneliness,Mental Health and Self-Efficinciy among the Elderly Residing in Arak Nursing Home and Ones Living in their Extended Family , . Iranian journal of educational Sociology ,July,01,2017, Numbr:225
٤. راضیه جلیلی،فایزه ناطقی و علی رضا فقیهی, تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مولفه های کفایت اجتماعی فلنر , فصلنامه علمی-پژوهشی اسلام و پژوهش های تربیتی
Promotion Journal
٥. راضیه جلیلی،حمیده کاوه, مقایسه سرسختی و شیوه های مقابله با استرس در افراد بینا و نابینا 20تا30سال استان مرکزی 1فشهر اراک , نشریه علمی رویکرهای پژوهشی در علوم اجتماعی
٦. راضیه جلیلی،حمیده کاوه, مقایسه سرسختی و شیوه های مقابله با استرس در افراد بینا و نابینا 20-30 سالاستان مرکزی،شهر اراک , نشریه علمی-تخصصی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
٧. راضیه جلیلی, تحلیل محتوای کتاب های جدید التالیف فارسی نوشتاری دوره ابتدایی با توجه به مولفه های کفایت اجتماعی فلنر , مجله علمی- تحصصی رویکرهای پژوهشی در علوم اجتماعی
International Conference
٨. راضیه جلیلی, بررسی معیارهای ازدواج در اسلام و از دیدگاه قرآن و روایات , کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی قم،1392
٩. راضیه جلیلی،جواد جهان, بررسی جایگاه حقوق زن از دیدگاه قرآن و روایات , کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
١٠. راضیه جلیلی،زهرا جلیلی, بررسی نقش مدهب در سلاکت روان فرد و جامعه , کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
١١. جواد جهان،راضیه جلیلی, نگاهی به تعلیم وتربیت از منظر شهید مرتضی مطهری با تاکید بر اهداف،اصول و روشها , کنگره فرهنگ و اندیشه دینی
١٢. راضیه جلیلی،جواد جهان, بررسی مبانی،اصول و روشهای تربیت احلاقی در قرآن و نهج البلاغه , کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
١٣. راضیه جلیلی،فاطمه فراهانی و محدثه نگهبان, ویژگیهای سازمان یادگیرنده و بررسی آنها در دانشگاه فرهنگیان , اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های مدیریت،دانشگاه شهید بهشتی 1395
١٤. راضیه جلیلی،فاطمه فراهانی،محدثه نگهبان, آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان از دیدگاه متون اسلامی و تاثیر آن بر سبک زندگی آنها , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
١٥. فاطمه فراهانی،راضیه جلیلی،محدثه نگهبان, بررسی نقش موسسات آموزشی در توسعه فرهنگ جامعه , اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ،دانشگاه تربیت معلم رجایی تهران،1395
١٦. راضیه جلیلی, تحلیل محتوای کتابهای جدید التالیف علوم تجربی دوره ابتدایی با توجه به مولفه های کفایت اجتماعی فلنر , دومین کنفرانس بين المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ،رشت 1396
National Conference
١٧. حمیده کاوه،راضیه جلیلی, بررسی مفهوم خود آگاهی در نوجوانان مسایل و چالشهای آن , نشریه علمی رویکرهای پژوهشی در علوم اجتماعی
١٨. مرجان معصومی فرد،میترا معصومی فردو راضیه جلیلی, تبیین احلاق حرفه ای مرتبط با پژوهشگر در پژوهش های تربیتی , همایش ملیجایگاه پژوهش های تربیتی در نظام آموزشی ایران:چالشها و فرصتها
١٩. راضیه جلیلی،میترا معصومی فرد, تبیین اصول اخلاق حرفه ای در پژوهش های تربیتی , همایش ملی جایگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ایران :چالشها و فرصتها
٢٠. راضیه جلیلی،نعمت الله موسی پور, بررسی تآثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تغییر مولفه های برنامه درسی(معلم،دانش آموز،روش تدریس و شیوه های ارزشیابی) , دوازدهمین کنفرانس ملی مطالعات برنامه درسی،بیرجند1394
٢١. حسن مظاهری،راضیه جلیلی, بررسی نقش نهادهای غیر رسمی تربیت در آموزش و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی , همایشملی آموزش ابتدایی و تجلیل از دکتر غلامحسین شکوهی،بیرجند 1394
٢٢. راضیه جلیلی ،حسن مظاهری, بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان , دومین گنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش،شیراز 1394
23. , ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. رابطه سازگاری اجتماعی وخطرپذیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال آخرمتوسطه شهرالشتر
٢. بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و فضیلت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه
٣. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهر خرم¬آباد
٤. بررسی رابطه عدالت سازمانی و هوش عاطفی با خودکارآمدی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 خرم‌آباد
٥. بررسی رابطه عدالت سازمانی و مدیریت استعداد با عملکرد سازمانی دبیران دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر خرم آباد
٦. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی کارکنان آموزش و پرورششهر خرم آباد
٧. رابطه بین سرمایه فکری با عدالت سازمانی و نوآوری شغلی دبیران دوره متوسطسه آموزش و پرورشناحیه 2 خرم آباد
٨. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی معلمان ابتدایی شهرستان چرداول
٩. رابطه مدیریت دانش مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی آموزگاران ناحیه 1 خرم آباد
   تعداد بازدیدامروز

999

هفته گذشته

26,572

کل

926,942

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است