چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨






زهره جعفری

مربی

پرستاری

دانشکده علوم پایه

تلفن:

zohrejafari22695@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   Intensive care unit , Heart patints, Cancer patients



سوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. Hassan Teimouri, Zia Obeidavi , Ali Poria, Zohre jafari, mehdi safari, Shahriar Rashidzadeh, Investigating of impact of body mass index on outcomes of coronary artery bypass graft surgery: A singel refferal center experience ,
Research Journal
٢. اهره اشک تراب شیرین حسنوند ، زهره جعفري ، نیره سلمانی ، زینب صفریان , خستگی ناشی از سرطان و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و وضعیت عملکردي بیماران سرطانی ،نشریۀ علمی پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دوره 11 ، شماره 31 ، تابستان 4616 ، صفحات 14 تا , دوره 11 ، شماره 31 ، تابستان 4616 ، صفحات 14 تا
٣. اهره اشک تراب شیرین حسنوند ، زهره جعفري ، نیره سلمانی ، زینب صفریان , خستگی ناشی از سرطان و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و وضعیت عملکردي بیماران سرطانی ،نشریۀ علمی پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دوره 11 ، شماره 31 ، تابستان 4616 ، صفحات 14 تا , دوره 11 ، شماره 31 ، تابستان 4616 ، صفحات 14 تا



کتب و جزوات



افتخارات











   تعداد بازدید



امروز

4,270

هفته گذشته

65,439

کل

1,896,035

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir






کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است