جمعه ٣ اردیبهشت ١٤٠٠


فرهاد جابرزاده

مربی

تلفن: 331200011

jaberzadehf@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   حسابداری: گرایش های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت
   حسابداری مالیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، حسابداری، دانشگاه شمال، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   دکتری، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   دکتری، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالات
Promotion Journal
١. فرهاد جابرزاده ، داریوش مختاری, تأثیر ربا و زکات بر حسابداری اسلامی , مجله: حسابدار » آذر 1388 - شماره 213 (8 صفحه - از 48 تا 55)
٢. فرهاد جابرزاده ، مهدی کسائی, بررسی سود جامع در گزارش مالی شرکت ها , مجله حسابدار » شهریور 1387 - شماره 198 (4 صفحه - از 32 تا 35)
International Conference
٣. فرهاد جابرزاده ، علی کیامهر, بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران , هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت 1395
٤. فرهاد جابرزاده ، فاطمه میربیک سبزواری, بررسی تاثیر شاخص کارایی بازار سهام، نرخ رشد بازده سهام، بهره وری و انباشت سرمایه بر اعتبار تجاری شرکت ها , دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار 1395
٥. فرهاد جابرزاده ، فائزه ابراهیمی, بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره، فرصت های رشد، بازده مورد انتظار و ارزش بازار سهام بر نوسانات درآمد در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران , دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار1395
٦. فرهاد جابرزاده ، زهرا رخشان, بررسی تاثیر عملکرد شرکت، پاداش مدیران اجرایی بر اهرم مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران , دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار 1395
٧. فرهاد جابرزاده ، مریم جودکی, برسی تاثیر ساختار سهامداران نهادی، نسبت بدهی به سرمایه، بازده سرمایه گذاری، نرخ رشد فروش و نوسان پذیری سرمایه گذاری بر جریان های نقد استاندارد شده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری 1395
٨. فرهاد جابرزاده ، علی کیامهر, ررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری 1394
٩. فرهاد جابرزاده ، علی کیامهر, بررسی تاثیر سود تقسیمی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری1394
١٠. قدرت اله طالب نیا - فرهاد جابرزاده, آیا سیاست تقسیم سود منجر به افزایش ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود؟ , نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری1394
١١. رضوان حجازی - منوچهر خرمین - فرهاد جابرزاده - عباس اسفندیاری, بررسی و تعیین عوامل موثر شاخصهای حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
١٢. قدرت اله طالب نیا - عباس اسفندیاری - منوجهر خرمین - فرهاد جابرزاده, تاثیر مشکلات نمایندگی جریانات نقدی آزاد بر رابطه بین قیمت سهام با عایدی و ارزش دفتری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
١٣. فرهاد جابرزاده ، علی کیامهر ، محمد نیک اندیش, بررسی محتوی اطلاعاتی سود جامع ، با تاکید براندازه شرکت , کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی1393
National Conference
١٤. فرهاد جابرزاده ، هادی عالی پور, بررسی تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر سود جامع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری 1395
١٥. بیژن عابدینی - فرهاد جابرزاده - منوچهر خرمین, رابطه بین شاخص های حاکمیت شرکتی و پیش بینی سود در صنعت خودرو وساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت 1395
١٦. سهیلا عسکری حسن آبادی - فرهاد جابرزاده - منوچهر خرمین - عباس اسفندیاری زاهدانی, بررسی تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران , نجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت 1394
١٧. فرهاد جابرزاده ، محمد عالیخانی, تاثیر درماندگی مالی بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت1394کتب و جزوات
١. فرهاد جابرزاده ، علی سبحانی، حسابداری بهای تمام شده (2)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
٢. فرهاد جابرزاده - علی سبحانی، حسابداری بهای تمام شده (2)، جزییات کتابافتخارات   تعداد بازدیدامروز

4,165

هفته گذشته

93,249

کل

7,166,625

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است