دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧


حجت اله رفتاری

استادیار

فلسفه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 33120011-19

raftari_h@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   علم کلام: شکوفایی علم کلام در قرن های دوم وسوم
   بررسی پارادایم پلورالیسم از دیدگاه قرآن: ررسی پارادایم پلورالیسم از دیدگاه قرآنسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، فلسفه، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥
   دکتری، فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣

مقالات
Research Journal
١. دکتر حجت اله رفتاری, بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی وسلامت روان در دانشجویان دانشگاه اسلامی واحد خرم آباد , بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی وسلامت روان در دانشجویان دانشگاه اسلامی واحد خرم آباد
٢. دکتر حجت اله رفتاری, قرآن ومنطق (بررسی دو جزاول قرآن) , قرآن ومنطق (بررسی دو جزاول قرآن)
٣. دکتر حجت اله رفتاری, بررسی موضوعی پارادایم پلورالیسم از دیدگاه قرآن کریم , بررسی موضوعی پارادایم پلورالیسم از دیدگاه قرآن کریم
٤. دکتر حجت اله رفتاری, معرفت شناسی امر به معروف ونهی از منکر در حوزه ی فلسفه اخلاق , معرفت شناسی امر به معروف ونهی از منکر در حوزه ی فلسفه اخلاق
International Conference
5. دکتر حجت اله رفتاری, سعادت از دیدگاه ملاصدراوارسطو , سعادت از دیدگاه ملاصدراوارسطو
6. دکتر حجت اله رفتاری, Gender Equality according to Islam Feminism , IEEE IEDRcorg
National Conference
7. دکتر حجت اله رفتاری, Happiness according to the view point of mulla sadra and Aristotle ,
8. دکتر حجت اله رفتاری, Concepts of man and happiness in the classical philossophy ,
9. دکتر حجت اله رفتاری, Happiness in view of Aristotle and avicenna , ICSCH2014 روسیه
١٠. دکتر حجت اله رفتاری, عدالت وعلی (ع) ,
١١. دکتر حجت اله رفتاری, نگرشی سیستمی در حکمت اشراق ,
١٢. دکتر حجت اله رفتاری, بررسی مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر , همایش ملی نظارت همگانی
١٣. دکتر حجت اله رفتاری, برابری جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم , همایش ملی زن و توسعه هزارهکتب و جزوات
١. دکتر حجت اله رفتاری، سیر تحول کلام در قرن های دوم وسوم، جزييات کتابافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. شر از دیدگاه جان هیک و ملاصدرا وابن سینا
٢. معنای زندگی از دیدگاه کانت و ملاصدرا
٣. بررسی ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه
٤. وحدت یا کثرت وجود از نظر ابن سینا وملاصدرا
٥. بررسی وسنجش دیدگاه فیلسوفان مسلمان درباره غیب گویی ها وکرامات
٦. نظر فارابی وملاصدرا درباره رئیس اول مدینه فاضله
٧. تاملی بر کارکردهای قاعده امکان اشرف در فلسفه اسلامی
٨. معجزه از دیدگاه ابن سینا و متکلمین اسلامی (اشاعره -شیعه ومعتزله)
٩. ضرورت بعثت انبیاء از دیدگاه ملاصدرا،ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی
١٠. بررسی ومقایسه آراء مولوی و کرکگور در مساله ایمان
١١. مرگ وجاودانگی از دیدگاه ابن سینا و آکونیاس
١٢. بررسی مفهوم آزادی از دیدگاه قرآن کریم
١٣. نقش سیاست در پیدایش فرقه های کلامی در میان مسلمانان قرن های اول ،دوم ،سوم
١٤. تبیین عقل و وحی از دیدگاه معتزله واشاعره
١٥. بررسی سیر استکمالی نفس از دیدگاه ملاصدرا
١٦. بررسی شاخص عدالت در نزد کارگزاران حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت علی(ع)
١٧. سعادت از دیدگاه افلاطون،غزالی وملاصدرا
١٨. بررسی نفس از دیدگاه ابن سینا خواجه نصیرالدین طوسی وملاصدرا
   تعداد بازدیدامروز

990

هفته گذشته

27,217

کل

1,202,486

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است