جمعه ٩ اسفند ١٣٩٨


احمد قبادی الوار

استادیار

مدیریت بازرگانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

a_gobadi_a@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مدیریت منابع انسانی
   رفتار سازمانی
   توانمندسازی نیروی انسانی
   بهره وری نیروی انسانی
   ارزیابی عملکرد سازمانسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، مدیریت، دانشگاه لرستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧

مقالات
Research Journal
١. احمد قبادی الوار؛ سیدنجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی, شناسایی مؤلفه های سرمایه انسانی اثرگذار بر برند دانشگاه های آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی ,
International Conference
٢. احمد قبادی الوار ، سامان عبدالهی ، الهام دلاور ، فاطمه حسینی , شناسایی عوامل موثربرانحرافات اجتماعی و راه های پیشگیری ازآن ,
٣. احمد قبادی الوار ، فاطمه حسینی ، قباد احمدی ، سیدمحمد موسوی ،, بورس به عنوان بازار سرمایه ای ,
٤. احمد قبادی الوار -فاطمه حسینی- رضا سپهوند, بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ,
٥. احمد قبادی الوار -فاطمه حسینی- محمود رضا اسماعیلی, زندگی حضرت زینب (س) به عنوان بهترین الگوی سبک زندگی ,
٦. احمد قبادی الوار -محسن عارف نژاد, تاثیر رهبری قابل اعتماد برسرمایه روان شناختی و خلاقیت کودکان ,
٧. احمد قبادی الوار -محسن عارف نژاد, بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه ,
٨. احمد قبادی الوار - مهدیه فتح الهی, توسعه مبتنی بر كارآفرینی و تطبیق كارآفرینی در ایران با كشورهای توسعه یافته ,
٩. احمد قبادی الوار - رضا سپهوند, معنویت سازمانی و بررسی تاثیرآن برادراک کارکنان ازعدالت درسازمان مطالعه موردی ستاددانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ,
١٠. احمد قبادی الوار - رضا سپهوند, مقایسه میزان عزت نفس سازمانی کارکنان اجرایی با دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان الشتر ,
١١. احمد قبادی الوار -آرش نظامی, بررسی رابطه بین جو سازمانی با سلامت روان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ,
National Conference
١٢. احمد قبادی الوار -محسن عارف نژاد - حسین تقدسی نیا, بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت ,
١٣. احمد قبادی الوار-سعید میر ، حسین تقدسی نیا ،, مراحل نوآوری بازار : تعادل ثابت و متغیر ,
١٤. سعید میر ، احمد قبادی الوار ، حسین تقدسی نیا ،, شکل گیری رفتار مصرف کنندگان براساس طرز تفکرات ,
١٥. احمد قبادی الوار - امین رحیمی کیا, بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ,
١٦. احمد قبادی الوار -فاطمه حسینی, بررسی تاثیر رضایت شغلی بر خودکارآمدی مدیران ,کتب و جزوات
١. دکتر محمدحسن محبیان عراقی و احمد قبادی الوار، حل المسائل اصول حسابداری 1، اصول و مبانی حسابداری
٢. دکتر محمدحسن محبیان عراقی و احمد قبادی الوار، اصول سرپرستی، مبانی و اصول مدیریت
٣. علی میر - احمد قبادی الوار، مالیه عمومی،افتخارات   تعداد بازدیدامروز

2,746

هفته گذشته

62,082

کل

1,913,618

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است