دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧


قاسم دوستی رودی

مربی

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی مهندسی

تلفن:

ghasem.doosti@gmail.com , ghasem.dousti@khoiau.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   پردازش تصاویر دیجیتال: به طور خاص قطعه بندی تصاویر با استفاده از روش های مبتنی بر مقایسه ماتریس تصویر
   استخراج ویژگی: استفاده از روش های تفکیک خطی و نیز استفاده از فیلتر بلوم در این زمینه
   یادگیری ماشین: اتوماتای یادگیر سلولی
   شبکه های مبتنی بر نرم افزار و شبکه های های مبتنی بر دانش
   داده های حجیم
   یادگیری عمیق: استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالات
National Conference
١. قاسم دوستی رودی ، رحیم شهبازی زاده, كاربرد پردازش تصاوير ديجيتال در پيشگيري از وقوع خطاي پزشكي ,
٢. رحیم شهبازی زاده ، قاسم دوستی رودی, طراحي سيستم خبره جهت تشخيص و پيشنهاد روند درمان در بيماري هاي قلبي با استفاده از درخت تصميم فازي ,
٣. قاسم دوستی رودی ، محمد سوری لکی ، چنگیز طهماسبی ، احسان درویشی, ارائه طرح هوشمندسازی کنتورها در ایران با استفاده از شبکه حسگر/کارانداز ,
٤. معصوم کونانی ، محمد حیدریان ، مسعود کریم نژاد ، قاسم دوستی رودی, Bubble Point Pressure Prediction Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System ,
٥. مسعود کریم نژاد ، محمد حیدریان ، قاسم دوستی رودی, Prediction of Bubble Point Oil Formation Volume Factor Using Genetic Algorithm ,
٦. محمد حیدریان ، مسعود کریم نژاد ، قاسم دوستی رودی, An Experimental Correlation for Estimating Static Young Modulus ,
٧. محمد سوری لکی ، حسین سهولی زاده ، قاسم دوستی رودی, نسخه جدید الگوریتم PSO بر پایه الگوریتم سرد کردن فلزات برای بهینه سازی سراسری ,
٨. قاسم دوستی رودی ، صبا سرتیپ نیا, استفاده از تبديل فوريه-ملين درالگوريتم هاي قطعه بندي تصاوير مبتني بر مقايسه ماتريس تصوير ,
٩. قاسم دوستی رودی ، محمود احمدی, استفاده ازبردارهاي مشخصه درقطعه بندي تصاوير ديجيتال به روش SRG ,
١٠. قاسم دوستی رودی ، محمود احمدی, استفاده استفاده از فيلتر بلوم در الگوريتم قطعه بندي تصاوير ديجيتال به روش URG ,
١١. قاسم دوستی رودی، محمود احمدی, استفاده از فیلتر بلوم در الگوریتم قطعه بندی تصاویر دیجیتال به روش SRG ,
١٢. قاسم دوستی رودی ، محمود احمدی, استفاده از توابع درهم ساز در الگوریتم قطعه بندی تصاویر دیجیتال به روش رشد منطقه ای ,کتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

771

هفته گذشته

26,998

کل

1,202,267

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است