سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٩


هنگامه غضنفری

استادیار

حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تلفن: 33120012

ghazanfari_h50@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و حقوق کودک:
   ساختار، عملکرد و تاثیر گذاری سازمان های غیر دولتی
   فرایند صلح بین المللی
   حقوق حاکم بر حفاظت از اموال فرهنگی در زمان صلح و مخاصمات مسلحانه.
   حقوق حاکم بر داوری تجاری بین المللی
   تعارض قوانین حاکم بر قراردادها و احوال شخصیهسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   دکتری، حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ، حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
Research Journal
١. علی قاسمی کیا- هنگامه غضنفری, مقاله "تاثیر پیشگیری غیر کیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد"، مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دانشگاه اصفهان ، علمی – پژوهشی، 1393. ,
٢. هنگامه غضنفری - ابراهیم بیگ زاده, مقاله " نقش سازمان های غیر دولتی بین المللی در تحکیم صلح" چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی (علمی – پژوهشی)، ویژه نامه شماره 9، تابستان 1391. ,
٣. بهاره رضایی پور - هنگامه غضنفری - سعید خردمند, قاله " قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی عقد رهن در ایران"، چاپ شده در فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی بابل (علمی – پژوهشی)، سال 8، شماره 27 ،1391. ,
Promotion Journal
٤. فیروز احمدی - هنگامه غضنفری, مقاله " تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پیش فروش آپارتمان و راه کارهای ثبت رسمی آن " چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی ( علمی – ترویجی ) شماره 14 سال 1387 . ,کتب و جزوات
١. هنگامه غضنفری، سازمان های غیر دولتی و فرایند صلح بین المللی، منتشر شده در تابستان 94 توسط نشر میزان.افتخارات   تعداد بازدیدامروز

1,340

هفته گذشته

53,593

کل

2,178,965

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است