یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨


فاطمه فرشید

مربی

زبان انگلیسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 06633120012

f.farshid@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   تاثیر نشانه های کلام بر روی درک شنیداری زبان اموزان ایرانیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
National Conference
١. Farshid, K., & Farshid, F. (2010), The effect of oral dictation as a teaching technique on the listening comprehension , foreign language teaching journal, 96,44-53کتب و جزوات
١. Farshid, K., & Farshid, F. (2016)، Fluency in English Reading (1)، Qom: Vasef Publication
٢. Farshid, F., & Farshid, K. (2016)، Fluency in English Reading (2)، Qom: Vasef Publication
٣. Farshid, K., & Farshid, F. (2016)، Acquaintance with English through Reading، Qom: Vasef Publication
٤. Farshid, K., & Farshid, F. (2015)، Advanced Steps to Understanding General English، Qom: Vasef Publication
٥. Farshid, F., & Farshid. K. (2015)، English Reading Step by Step، Qom: Vasef Publication
٦. Farshid, K., & Farshid, F., & Ebrahimi, B. (2013)، General English، Qom: Vasef Publication
٧. Farshid, K., Farshid, F., & Ebrahimi, B. (2011)، Developing English through Reading (1)، Qom: Vasef Publication
٨. Farshid, F., & Farshid. K., & Ebrahimi, B. (2011)، Developing English through Reading (2)، Qom: Vasef Publication
٩. Farshid, K., & Farshid, F. (2008)، English Reading Skills (1)، Khorramabad: Shapourkhast Publication
١٠. Farshid, F., & Farshid. K. (2008)، Engish Reading Skills (2)، Khorramabad: Shapourkhast Publicationافتخارات   تعداد بازدیدامروز

894

هفته گذشته

14,095

کل

1,459,910

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است