چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨


حمزه فولادوند

مربی

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120030

hamzeh.fuladvand@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیک لایه نازک: لایه نشانی و بررسی خواص الکتریکی ،مغناطیسی و....
   تشخیص آسیب در سازهسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه تفرش ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٦
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالات
International Journal
1. Roohollah Shokuhifard, Hamzeh Fuladvand, Fundamental Differences between Mono- and Bi-layer Graphene , International Journal of Applied Science Researches Scientific Journal Press Vol. 3 October 2011 78-83
2. Hamzeh Fuladvand, Roohollah Shokuhifard, Review on Graphene: Epitaxial Graphene on Insulators , International journal of fundamental science Researches; Vol. 3; October2011; 21-28
3. Maryam K. Hafshejani, Farzaneh Khandani, Ramin Heidarpour, Amin Sedighpour, Hamzeh Fuladvand, Roohollah Shokuhifard, Armin Arad, Study of the health threatening mercury effective parameters for its removal from the aqueous solutions by using activated carbons , Life Science Journal 2012;9(4)
4. Hamzeh Fuladvand, Roohollah Shokuhifard, Review on Graphene: Micromechanical Exfoliated Graphene on Insulators Evaluating , اnternational journal of fundamental science Researches;Vol .4; December 2011; 53-57
5. Roohollah Shokuhifard, Hamzeh Fuladvand, Structural and Electronic properties of mono –and Bi-layer Graphene , International journal of Applied science Researches;Vol .4; December2011; 86-92
Research Journal
6. Hamze Fuladvand , Amin Salehi, Nader Daneshfar , Alireza Bahrampour , Reza Farrahi Moghaddam, The Intra-cavity Mode Competition and Laser Absorption Spectroscopy with CO2 Laser" , Optik - International Journal for Light and Electron Optics, Volume 125, Issue 10, Pages 2248-2255
7. Hamzeh Fuladvand • Mahdi Bakhtiari • Mahdi Sadeghi • Mohammad Amiri, Pre-equilibrium effects on proton, deuteron, and alpha induced 4 reactions for the production of 72As as a PET imaging , Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,October 2013, Volume 298, Issue 1, pp 501-512
National Conference
٨. , بررسي خواص مواد آلي در فتورسپتورهاي زيرو گرافي و رسم منحني هاي دشارژ ,
٩. , مطالعه فتو رسانايي و كاربرد فتالو سيانين مس (CUPC ) در فتو رسپتورهاي زيرو گرافي آلي ,کتب و جزوات
١. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری ، فیزیک مکانیک، جزييات کتاب
٢. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری و آزاده نظری، آزمایشگاه فیزیک عمومی، جزييات کتاب
٣. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری و آزاده نظری، آزمایشگاه فیزیک حرارت، جزييات کتاب
٤. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری و آزاده نظری ، آزمایشگاه فیزیک پایه 1، جزييات کتاب
٥. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری و مجتبی شعبان، فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، جزييات کتاب
٦. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری، فیزیک پایه 2،
٧. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری، فیزیک پایه 1،افتخارات   تعداد بازدیدامروز

4,270

هفته گذشته

65,439

کل

1,896,035

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است