دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٣٩٧


حمزه فولادوند

مربی

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120030

hamzeh.fuladvand@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیک لایه نازک: لایه نشانی و بررسی خواص الکتریکی ،مغناطیسی و....سوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. Hamze Fuladvanda, Amin Salehib, Nader Daneshfarc, Alireza Bahrampourd,Reza Farrahi Moghaddam, The Intra-cavity Mode Competition and Laser Absorption Spectroscopy with CO2 Laser , Optik - International Journal for Light and Electron Optics, Volume 125, Issue 10, Pages 2248-2255
2. , بررسی خواص مواد آلی در فوتورسپتورهای زيروگرافی و رسم ,
3. ميرابانها، مهدي؛ اژئيان ، رسول ؛مروي ، سعيد؛فولادوند ، حمزه, مطالعه فوتورسانايي و كاربرد فتالوسيانين مس(CuPc) در فوتورسپتورهاي زيروگرافي آلي ,
4. , Structural and Electronic Properties of Mono- and Bi-layer Graphene ,
5. , Review on Graphene: Micromechanical Exfoliated Graphene on Insulators ,
6. , Fundamental Differences between Mono- and Bi-layer Graphene ,
7. Hamzeh Fuladvand, Review on Graphene: Epitaxial Graphene on Insulators ,
8. , Study of the health threatening mercury effective parameters for its removal from the aqueous ,
9. , ,کتب و جزوات
١. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری ، فیزیک مکانیک، جزييات کتاب
٢. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری و آزاده نظری، آزمایشگاه فیزیک عمومی، جزييات کتاب
٣. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری و آزاده نظری، آزمایشگاه فیزیک حرارت، جزييات کتاب
٤. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری و آزاده نظری ، آزمایشگاه فیزیک پایه 1، جزييات کتاب
٥. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری و مجتبی شعبان، فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، جزييات کتاب
٦. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری، فیزیک پایه 2،
٧. حمزه فولاد وند و محمد سبزواری، فیزیک پایه 1،افتخارات   تعداد بازدیدامروز

794

هفته گذشته

9,625

کل

282,782

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است