پنج شنبه ١ مهر ١٤٠٠


فیروز امیری

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 06633120460

firouz.amiri@gmail.com, amiri@khoiau.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   محاسبات کوانتومی:
   اطلاعات کوانتومی نسبیتی:سوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   دکتری، فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ، دبیری فیزیک، دانشگاه لرستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Conference
١. امیری ، فیروز1؛ مرادی ، شاهپور 2, درهم تنیدگی چندگانه ونامساوی بل در فضا - زمان مجانباّ تخت , شهریور 97،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
National Conference
٢. فیروز امیری, یک مدار جمع کننده در کامپیوترهای کوانتومی , همایش ملی فیزیک
٣. امیری ،فیروز1و2 ؛سرشار،سامان2, درهم تنیدگی سه گانه نسبیتی , دومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
٤. فیروز امیری, رایانه های کوانتومی , کنفرانس ملی آموزش فیزیک، اصفهان، سال 1382
5. Shahpoor Moradi, Nonlocality and Multipartite Entanglement in Asymptotically Flat Space-Times ,
6. , Tripartite Entanglement and Lorentz ,کتب و جزوات
١. امیری ، فیروز1؛ احمدپوریان ، آذین2، آزمایش های فیزیک مدرن،افتخارات
١. قارغ التحصیل ممتاز با رتبه اول دوره ارشد از دانشگاه محل تحصیل   تعداد بازدیدامروز

1,456

هفته گذشته

89,476

کل

9,529,312

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است