پنج شنبه ٤ بهمن ١٣٩٧


آسیه آل مراد

مربی

مدیریت آموزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

a.alemorad@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   تدریس و یادگیری
   طراحی آموزشی
   ارزشیابی آموزشی
   مطالعات تطبیقی در حوزه برنامه درسی
   برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
   آموزش و بهسازی منابع انسانی
   برنامه ریزی درسیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٦
   دکتری، علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ، علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالات
Research Journal
١. آسیه آل مراد، هاشم فردانش، محمود مهرمحمدی، - ابراهیم طلایی. , واکاوی ماهیت راهیابانه تدریس: رویکرد مطلوب در تبیین کنش معلمی مبتنی بر موقعیت عمل , «هیوریستیک» به‌عنوان مفهومی که تبیین کننده ماهیت عمل در موقعیت‌های بدیع و یکتای تصمیم‌گیری و حل مسئله است، برای تبیین بسیاری از وظایف تدریس قابل‌استفاده است. بر این اساس مؤلفه‌های مهم تدریس راهیابانه در موقعیت تدریس شناسایی و معرفی‌شده‌اند. عناصری چو
International Conference
2. Asieh Alemorad, Kourosh Fathi Vajargah, “A Study of the Revising Curricula Challenges in Universities from the Viewpoint of Faculty Members” ,
National Conference
٣. آسیه آل مراد، زینب ابراهیمی, بررسی مقایسه ای رویکرد آیزنر و فولن در مدیریت تغییر در محیطهای آموزشی ,
٤. آسیه آل مراد، اباصلت خراسانی, ارائه مدلی جهت شناسایی وضعیت موجود سیستم آموزش با استفاده از تکنیک های SWOT و FMEA مطابق با الزامات استانداردهای جهانی , در این پژوهش وضعیت موجود سیستم آموزش بر مبنای استاندارد ایزو 10015 بررسی شده است.
٥. آسیه آل مراد، کورش فتحی واجارگاه, آسیب‌شناسی اجرای آئین‌نامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاهها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) , در این پژوهش که مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگر می باشد، بررسی آسیب شناسانه‌ای درزمینه موانع اجرایی بازنگری برنامه های درسی در دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیأت‌علمی که مجریان اصلی آن هستند صورت گرفته است .کتب و جزوات
١. اباصلت خراسانی، آسیه آل‌مراد، زینب ابراهیمی، رهیافتی نو در کار تیمی، اثر حاضر حاوی مطالب گسترده ای درمورد فرایند پیاده سازی تیم های کاری در سازمان ها است. ارائه دستوالعمل های اجرایی و معرفی تجارب سازمان های موفق از امتیازات این کتاب است.افتخارات
١. کسب رتبه 2 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد 88 در گرایش برنامه ریزی درسی   تعداد بازدیدامروز

1,040

هفته گذشته

29,140

کل

1,112,433

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است