پنج شنبه ٤ بهمن ١٣٩٧


فیروز احمدی

استادیار

حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تلفن: 06633120011

firoz.ahmady@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   حقوق مدنی: مسئولیت مدنی
   حقوق تجارت بین الملل
   حقوق تجارت: شرکت هاسوابق تحصیلی
   دکتری، حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، حقوق، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ، حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات   تعداد بازدیدامروز

1,040

هفته گذشته

29,140

کل

1,112,433

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است