پنج شنبه ٣ مهر ١٣٩٩

معاون پژوهش و فناوری: رضا میردریکوند          رزومه             

             استادیار گروه ژنتیک و بهنژادی                                                                         

​​
   تعداد بازدیدامروز

10,190

هفته گذشته

108,692

کل

4,050,568

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است