پنج شنبه ٣ بهمن ١٣٩٨

معاون پژوهش و فناوری: رضا میردریکوند          رزومه             

             استادیار گروه ژنتیک و بهنژادی                                                                         

​​
   تعداد بازدیدامروز

5,218

هفته گذشته

106,884

کل

1,519,846

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است