شنبه ٨ آذر ١٣٩٩

مدیر تربیت بدنی: محمود شاه کرمی

 • فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش وتعمیم ورزش در دانشگاه
 • تنظیم وتدوین برنامه های پیشنهادی در رابطه باورزش دانشجویان با توجه به شرایط ومقتضیات دانشگاه
 • ایجاد انگیزه وتشویق دانشجویان جهت شرکت فعالانه در فعالیتهای ورزشی
 • نظارت وارزشیابی برنامه های ورزشی ،خدمات فنی مربیان ونحوه اجرای برنامه ها
 • نظارت وبرنامه ریزی دراداره سالن ها واماکن ورزشی
 • حفظ وحراست ونظافت اماکن وفضاهای ورزشی وامکانات موجود
 • نظارت وبرنامه ریزی براجرای فعالیتهای ورزشی دانشجویان درون دانشکده ها
 • پیشنهاد و برنامه ریزی مسابقات و رقابت های مختلف ورزشی به مناسبت های مختلف طبق تقویم ورزشی سالانه
 • هماهنگی، نظارت وبرنامه ریزی و پیش بینی اعتبارات لازم جهت اعزام تیم های ورزشی به مسابقات داخلی، کشوری والمپیادهای ورزشی
 • پیش بینی و نظارت برتهیه وسایل وتجهیزات اماکن مختلف ورزشی دانشگاه
 • گسترش ورزش خوابگاهی
 • پیش بینی بودجه، نیروی انسانی و ارائه گزارش ماهانه به معاونت دانشجویی دانشگاه
 • پیگیری ومرتفع نمودن مشکلات و تنگناهای ورزشی در حد امکانات دانشگاه
 • ارزشیابی کار دانشجویان در امور اوقات فراغت
 • عقد قرارداد با مربیان مختلف جهت اداره کلاس های ورزشی جهت دانشجویان وکارکنان
 • ارائه خدمات آموزشی ونظارت وبرنامه ریزی واحدهای درسی تربیت بدنی
 • تشکیل کمیته ورزش کارکنان جهت تعمیم وگسترش ورزش در بین کارکنان دانشگاه 

    تعداد بازدیدامروز

4,024

هفته گذشته

99,238

کل

5,244,099

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است