شنبه ٨ آذر ١٣٩٩

مسئول دفتر ریاست واحد: حسن بازوند

  • انجام کلیه امور اداری دفتر رئیس دانتشگاه
  • دریافت کلیه مکاتبات واحدهای دانشگاهی که لازم است به اطلاع ریاست دانشگاه برسد و پیگیری و تعقیب دستورات رئیس دانشگاه
  • تنظیم دستور جلسات شورای دانشگاه و کمیسیونهای منتخب اقدام در زمینه انجام برنامه‌های مربوط به سمینارها، کنفرانسها، مصاحبه‌ها با کمک واحدهای ذیربط
  • برقراری تماس با دانشگاهها و مؤسسات علمی و آموزشی داخلی و خارجی به منظور جلب همکاری آنان در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی مورد نیاز با همکاری واحدهای ذیربط
  • ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت نمایندگان منتخب دانشگاه در مجامع علمی و بین‌المللی


   تعداد بازدیدامروز

4,024

هفته گذشته

99,238

کل

5,244,099

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است