شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨معاونت آموزشی
محمد یاراحمدی
مربی گروه ریاضی
06633120046
Mohammadyarahmadi.1981@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~myarahmadi
اخبار جدید
مشاهده همه
آزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی 99-98١٣٩٨/٠٨/٢٦
آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 97.98١٣٩٧/١١/١٣
لیست دروس و منابع آزمون ارزیابی جامع نیمسال دوم تحصیلی 96-97١٣٩٧/٠٣/٠٧
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه شماره 45کمیسیون موارد خاص 30فروردین ۹۷ ١٣٩٧/٠٢/٠٣
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه شماره 44 کمیسیون موارد خاص 24 فروردین 97١٣٩٧/٠٢/٠٣
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی مورخ 22 اسفند۹۶١٣٩٧/٠١/٢٠
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی مورخ 21اسفند ۹۶١٣٩٦/١٢/٢١
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی مورخ 19 اسفند ۹۶١٣٩٦/١٢/٢١
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی مورخ 17 اسفند 96١٣٩٦/١٢/٢١
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی مورخ 15 اسفند96١٣٩٦/١٢/٢١
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی مورخ 13 اسفند 96١٣٩٦/١٢/٢١
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی مورخ 6 اسفند 96١٣٩٦/١٢/٢١
لیست اسامی پرونده های دانشجویی بررسی شده در جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی مورخ 29 بهمن 96١٣٩٦/١٢/٠٥
لیست اسامی پرونده های بررسی شده کمیسیون موارد خاص آموزشی 28 بهمن 96١٣٩٦/١٢/٠٥
لیست اسامی پرونده های بررسی شده در جلسه شماره 31 کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد١٣٩٦/١١/١٤
لیست اسامی پرونده های کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد 8 بهمن 96١٣٩٦/١١/١٤
پروپوزال های تایید شده شهریور 96
پروپوزال های تایید شده تیر ماه 1396
لیست اسامی دانشجویانی که پروپوزا آنها در خرداد 96 تایید شده است
لیست اسامی پروپوزال های تایید شده اردیبهشت ماه 96


   تعداد بازدیدامروز

9,145

هفته گذشته

76,557

کل

1,860,681

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است