چهارشنبه ٢٦ تیر ١٣٩٨

تعداد بازدید: ١٠٠٤
 

روابط عمومی واحد:

اساتید وکارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدخرم آبادبه یاری هموطنان سیل زده شتافتند.

گروهی ازاساتید وکارکنان واحد خرم آباددرقالب گروهای جهادی به یاری هموطنان سیل زده شتافتند.دکترسیامک بهاروندرئیس دانشگاه آزاداسلامی استان لرستان ،ضمن اعلام این خبرگفت :دانشگاه آزاداسلامی ازاولین روزهای وقوع سیل درکنارهموطنان سیل زده بوده است .

کد خبر: ٣١١٧٤

تاریخ انتشار: ٢١ فروردین ١٣٩٨ ساعت ١١:٣٨گروهی ازاساتید وکارکنان واحد خرم آباددرقالب گروهای جهادی به یاری هموطنان سیل زده شتافتند.دکترسیامک بهاروندرئیس دانشگاه آزاداسلامی استان لرستان ،ضمن اعلام این خبرگفت :دانشگاه آزاداسلامی ازاولین روزهای وقوع سیل درکنارهموطنان سیل زده بوده است .وباحضورریاست عالیه دانشگاه درمناطق سیل زده به پایش وبررسی نیازمندی های آنان پرداختیم .وبادستوردکترطهرانچی وبابرپایی ستادی تحت عنوان قرارگاه جهادی دانشگاه آزاداسلامی،  عملیات کمک رسانی  علاوه برارسال کمک های نقدی وغیرنقدی  واردمرحله حضورفیزیکی شدوباتوجه به دستورریاست عالیه دانشگاه وارسال ماشین آلات ازچندین واحددانشگاهی سراسرکشور،مرحله پاکسازی ورسوب برداری درشهرپلدخترتوسط اساتیدوکارکنان اعزامی ازواحدخرم آباددرقالب گروهای جهادی آغازگردیدوتاکنون بیش از18واحدمسکونی وتجاری 3دبیرستان ویک سالن ورزشی به مساحت 600متررسوب برداری وپاکسازی شده است .علاوه برآن ماشین آلات دانشگاه آزاداسلامی درحال پاکسازی  ورسوب برداری ازمعابروخیابان های اصلی شهربامشارکت دیرنهادها می باشد  گفتنی است براثروقوع سیل تمام شهرهای وروستاهای  استان لرستان درگیرویادرمحاصره سیل قرارگرفت وبخش بزرگی ازشهرهای پلدختر ومعمولان براثرآن به شدت تخریب شد وبسیاری ازهموطنان این مناطق بی سرپناه شدند.وبسیاری ازراهها ،پل ها وزیرساخت های شهرهای استان  لرستان ازبین رفت .   تعداد بازدیدامروز

1,444

هفته گذشته

18,043

کل

1,584,072

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است