چهارشنبه ٢٦ تیر ١٣٩٨

تعداد بازدید: ١١٤٢
 

روابط عمومی واحد:

پیام دکترسیامک بهاروند ریاست دانشگاه آزاداسلامی استان لرستان درمحکومیت آمریکا درقراردادن سپاه پاسداران درلیست گروههای تروریستی

پیام دکترسیامک بهاروند ریاست دانشگاه آزاداسلامی استان لرستان درمحکومیت آمریکا درقراردادن سپاه پاسداران درلیست گروههای تروریستی

کد خبر: ٣١١٧٣

تاریخ انتشار: ٢٠ فروردین ١٣٩٨ ساعت ١٥:٥٣



سپاه پاسداران شجره طیبه ای است  که باخون هزاران شهید راه اسلام وآزادی آبیاری وپس از سالها تنومند شده است .و شاخه سارعدالت خواهی ومبارزه بامستکبران رابرسرملت های مظلوم گسترده است .پس امری طبیعی است که طاغوتیان وزورمداران جهان حضوراورابرنخواهندتافت وپیوسته تمام توان خویش رابه اشکال مختلف صرف مقابله باآن خواهندکرد .اقدام آمریکا درقراردادن این نیروی انقلابی در فهرست گروههای تروریستی، تازه ترین جنایت آمریکا درحق ملت بزرگ ایران وهمه ملت های آزاده جهان است که می خواهندروی پای خودبایستند..سپاه پاسداران ذوالفقاربران ولایت دردست حیدرزمان است که خواب شب پرستان نشسته درکاخ های جهل وتکبر  راآشفته کرده است وبرق درخشان آن نوری به عظمت  آرزوهای مظلومان تاریخ برگسترۀ جهان تابانده است که چشم خداخواهان وعدالت جویان سراسرگیتی به وجودآن روشن است وفرزندان سامری وامیه واربابان جنایت پیشۀ آنان درپی خاموش کردن آنند.غافل ازاینکه سپاه پاسداران لشگر مستضعفین است که برظالمان جنایت پیشه  خواهدتاخت وآنان رابه خاک مذلت خواهدنشاندواین وعده الهی است که مستضعفین حاکمان زمین خواهندشد ووعده الهی حتمی  وقطعی است  .                                                                                                                               

اینجانب به عنوان خادم مردم به نمایندگی ازمجموعه دانشگاه آزاداسلامی استان لرستان این اقدام مذبوحانه کاخ سفید رامحکوم کرده واعلام می کنیم که تاآخرین قطره خونمان ازآرمانهای بلندامام (ره )ورهبری و  فرزندان این آب وخاک درسپاه پاسداران حمایت نموده ومستحکم ترازهمیشه پاسدارارزشهای اسلام ،انقلاب وایران هستیم زیراهمۀ ماپاسداریم وباافتخار خودراسربازان سپاه منجی عالم بشریت حضرت مهدی ( عج)می دانیم  .            







   تعداد بازدید



امروز

1,487

هفته گذشته

18,086

کل

1,584,115

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir






کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است