English   |     |     |   جمعه 6 اسفند 1395


اداره برنامه ریزی آموزشی و امور کلاس ها  مسول واحد: مجتبي صالحی 

شرح وظایف اداره برنامه‌‌ریزی آموزشی و امور کلاس‌ها

 اداره برنامه‌‌ریزی آموزشی یکی از ادارات زیر مجموعه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه است که شرح وظایف آن از دید کلی به شرح زیر می‌باشد:

1-  تهیه و تنظیم تقویم آموزشی دانشگاه برای هر نیمسال تحصیلی با هماهنگی مدیر کل آموزش و معاون آموزشی دانشگاه و ارسال به ریاست واحد و ابلاغ به دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی

2-  تنظیم جدول ساعات تشکیل کلاس‌ها و جدول امتحانات هر نیمسال با هماهنگی مدیر کل آموزش، معاون آموزشی و رؤسای دانشکده‌ها

3- گرفتن برنامه‌های درسی ارائه شده برای هر نیمسال تحصیلی از مدیران گروه‌های آموزشی و ثبت دروس ارائه شده در نرم‌افزار آموزش و آماده‌سازی آن جهت انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه اینترنتی دانشجویان

4- هماهنگی و همکاری با مدیران گروه‌های آموزشی در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه جهت رفع مشکلات احتمالی و برطرف ساختن نیازهای دانشجویان در این زمینه

5- گزارش وضعیت دروس در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه به مدیران گروه‌های آموزشی و کنترل سقف کلاس‌ها با هماهنگی آنان

6- اعلام لیست دروسی که بعد از اتمام انتخاب واحد و حذف و اضافه به حدنصاب نرسیده و با نظر مدیر گروه آموزشی بایستی حذف و یا در گروه‌های دیگر ادغام شوند و همکاری با گروه‌های آموزشی در جهت حذف یا ادغام این دروس

7 - ثبت مجوزهای دانشجویان ترم آخر در نرم‌افزار آموزش (شامل: مجوز انتخاب واحد بیش از سقف تا 24 واحد، مجوز اخذ دروس بدون رعایت پیش‌نیاز و همنیاز، مجوز انتخاب دروس بدون در نظر گرفتن مشروطی ترم قبل تا سقف 24 واحد) فرم طبق مربوطه

8-  ثبت مجوز انتخاب تا سقف 24 واحد برای دانشجویان با معدل ترمی 17 به بالا با تأیید مدیر گروه طبق فرم مربوطه 

9-  ثبت مجوز انتخاب تا سقف 12 واحد با تأیید مدیر گروه طبق فرم مربوطه

 

فرم مخصوص ارائه دروس

فرم مخصوص دانشجویان ترم آخرجهت اخذ 24 واحد                      فرم مخصوص دانشجویان معدل 17 به بالا

فرم مخصوص دانشجویان ترم آخری که با اخذ 12 واحد درسی در تابستان فارغ‌التحصیل می‌شوند

 

 

 

 

صفحه اصلی دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری تماس با ما نقشه دانشگاه دفتر تلفن پیوندهای مفید
کلیه حقوق وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد-واحد خرم آباد می باشد
Designed By: AF Danesh