سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
پرستاری٠٠٠٤٤
ریاضی٠٠٤٦١٠
زمین شناسی٠١٣٠٤
زیست شناسی سلولی و مولکولی٠٠١٠١
زیست و علوم تجربی٠٠٢١٣
شیمی٠٢٦٠٨
فیزیک٠٠٤٢٦
معماری داخلی٠٠٠٠٠
دانشکده٠٣٢٠١٤٣٧
   تعداد بازدیدامروز

8,494

هفته گذشته

98,099

کل

6,641,319

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است