سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩


رشته های تحصیلی دانشکده

گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
پرستاری
پرستاری
--
ریاضی
آنالیز عددی
تحقیق در عملیات
ریاضی
-
--
--
زمین شناسی
سنجش از راه دور
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی چینه و فسیل
زمین شناسی محیطی
--
--
-
--
زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی
--
زیست و علوم تجربی
زیست شناسی سلولی و مولکولی
فیزیولوژی گیاهی
میکروبیولوژی
--
--
--
شیمی
شیمی تجزیه
شیمی دارویی
شیمی کاربردی
شیمی محض
شیمی معدنی
نانو شیمی
--
--
--
--
--
--
فیزیک
فیزیک هسته ای
--
معماری داخلی
معماری داخلی
--
   تعداد بازدیدامروز

8,774

هفته گذشته

98,379

کل

6,641,599

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است