شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
حجت اله رفتاریاستادیار33120011-19
آسیهآل مرادمربی 
ذبیح الهبهرامی استادیار 
بهروزپروانهاستادیار06633120011
ابراهیمپورحسینیاستادیار06633120011
سعیدتقوی گودرزیمربی06633120011-20
زهراتنهااستادیار 
فرهادجابرزادهمربی331200011
راضیهجلیلیاستادیار 
بهمنحسنونداستادیار066331200010
مهریداراییاستادیار33120011-19
الله یاررحمتیاستادیار 
امینرحیمی کیااستادیار06633120373
حمیدرضازهره ایاستادیار06633120356
مسعودسپهوندیاستادیار33120376
ثروتشیرخانیمربی???????????
سمیهصباحمربی 
کاظمعظیمیاستادیار066-33120014
فرحنازعیدیاستادیار066-3312007
فاطمهفرشیدمربی06633120012
بعدیصفحه آخر

   تعداد بازدیدامروز

2,044

هفته گذشته

21,396

کل

43,982

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است