دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
سعیده نیازی
مربی گروه زبان و ادبیات فارسی
06633120011-20
mailbox.niazi@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~sniyazi
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
اعضای هیئت علمی دانشکده
پیوندهای مفید


   تعداد بازدیدامروز

785

هفته گذشته

27,012

کل

1,202,281

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است