شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
بیژن داراییاستادیار 
علی فلاحی سیف الدیناستادیار06633120012
بیژن میرزاییمربی 
سکینهآذریاستادیار06633120469
فیروزاحمدیاستادیار06633120011
لیلاجوانمرداستادیار 
هنگامهغضنفریاستادیار33120012
محسنکاظمیاستادیار 

   تعداد بازدیدامروز

1,997

هفته گذشته

21,349

کل

43,935

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است