جمعه ٧ اردیبهشت ١٣٩٧نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
علی فلاحی سیف الدیناستادیار06633120012
بیژن میرزاییمربی 
سکینهآذریاستادیار06633120469
فیروزاحمدیاستادیار06633120011
محمدتقیاکبریمربی 
محمدجوادپورحسینیاستادیار06633120469
لیلاجوانمرداستادیار 
بیژنداراییاستادیار 
علیدلفانیاستادیار 
هنگامهغضنفریاستادیار33120012
علیقاسمیاناستادیار 
محسنکاظمیاستادیار 
آناهیتامعتضداستادیار 
جمشیدمیرزاییاستادیار 
اکبرنقدی سپهوندمربی 

   تعداد بازدیدامروز

217

هفته گذشته

35,728

کل

201,021

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است