چهارشنبه ٢٦ تیر ١٣٩٨نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
بیژن میرزاییمربی 
سکینهآذریمربی06633120012
فیروزاحمدیاستادیار06633120011
محمدتقیاکبریمربی 
نادرپورآخوند درزیاستادیار 
محمدجوادپورحسینیاستادیار06633120469
لیلاجوانمرداستادیار 
بیژنداراییاستادیار 
علیدلفانیاستادیار 
هنگامهغضنفریاستادیار33120012
علیفلاحی سیف الدیناستادیار06633120012
علیقاسمیاناستادیار33120469
محسنکاظمیاستادیار 
آناهیتامعتضداستادیار 
جمشیدمیرزاییاستادیار06633120011,12
اکبرنقدی سپهوندمربی 

   تعداد بازدیدامروز

1,395

هفته گذشته

17,994

کل

1,584,023

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است