پنج شنبه ٣ بهمن ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
علی قاسمیان
استادیار گروه علوم سیاسی
33120469
http://khoiau.ac.ir/~ghasemian
معاون آموزشی
محمدجواد پورحسینی
استادیار گروه حقوق
06633120469
pourhosseini1551@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~porhosseini
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
حقوق٠٠٨٣١١
علوم سیاسی٠٠٥١٦
اعضای هیئت علمی دانشکده
سکینه آذری
مربی گروه حقوق
06633120012
azari1376@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~azari
محمد ابوالفتحی
استادیار گروه علوم سیاسی
http://khoiau.ac.ir/~abolfathi
فیروز احمدی
استادیار گروه حقوق
06633120011
firoz.ahmady@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~ahmadi
محمدتقی اکبری
مربی گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~akbari
نادر پورآخوند درزی
استادیار گروه علوم سیاسی
n.pourakhondi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~porakhondi
محمدجواد پورحسینی
استادیار گروه حقوق
06633120469
pourhosseini1551@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~porhosseini
لیلا جوانمرد
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~javanmard
بیژن دارایی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~daraei
علی دلفانی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~delfani
هنگامه غضنفری
استادیار گروه حقوق
33120012
ghazanfari_h50@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~ghazanfari
علی فلاحی سیف الدین
استادیار گروه علوم سیاسی
06633120012
alifallahi84@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~fallahi
علی قاسمیان
استادیار گروه علوم سیاسی
33120469
http://khoiau.ac.ir/~ghasemian
محسن کاظمی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~kazemi
آناهیتا معتضد
استادیار گروه علوم سیاسی
amotazed@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~motazed
بیژن میرزایی
مربی گروه علوم سیاسی
bizhan_mirzaee@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mirzaei
جمشید میرزایی
استادیار گروه حقوق
06633120011,12
mirzaei.1348@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~jamshid
اکبر نقدی سپهوند
مربی گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~naghdi
پیوندهای مفید


   تعداد بازدیدامروز

3,578

هفته گذشته

105,244

کل

1,518,206

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است