شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
علی قاسمیان
استادیار گروه علوم سیاسی
http://khoiau.ac.ir/~ghasemian
معاون آموزشی
محسن کاظمی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~kazemi
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
حقوق٠٠٥٠٥
علوم سیاسی٠٠٢١٣
اعضای هیئت علمی دانشکده
بیژن دارایی
استادیار گروه علوم سیاسی
http://khoiau.ac.ir/~daraei
علی فلاحی سیف الدین
استادیار گروه علوم سیاسی
06633120012
alifallahi84@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~fallahi
بیژن میرزایی
مربی گروه علوم سیاسی
bizhan_mirzaee@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mirzaei
سکینه آذری
استادیار گروه حقوق
06633120469
azri1376@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~azari
فیروز احمدی
استادیار گروه حقوق
06633120011
firoz.ahmady@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~ahmadi
لیلا جوانمرد
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~javanmard
هنگامه غضنفری
استادیار گروه حقوق
33120012
ghazanfari_h50@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~ghazanfari
محسن کاظمی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~kazemi
پیوندهای مفید


   تعداد بازدیدامروز

5,146

هفته گذشته

24,498

کل

47,084

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است