سه شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٧نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
فرهادابراهیمیانمربی06633120368
وحیداناریمربی 
حمیدرضاباباعلیاستادیار33120044
مریمباباییاستادیار 
محسن بازوندمربی 
هاجرباقری طولابی  
شهزادبحرالعلومیمربی0663312044
حمادبهرامیمربی 
امیرتاباناستادیار 
صباجودکیاستادیار06633120011
محمدحسنیمربی 
رامینخادمیمربی06633120387
قاسمدوستی رودیمربی 
مهدیرفتاریاستادیار 
امینسامانفرمربی06633120020
بهمنسپهریمربی 
مجتبیصالحیمربی06633120028
حسامفولادوندمربی 
رضاکردیمربی 
مهدیکرمی خرم آبادیمربی 
بعدیصفحه آخر

   تعداد بازدیدامروز

1,067

هفته گذشته

34,348

کل

432,857

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است