چهارشنبه ١ بهمن ١٣٩٩


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
توسعه روستایی ٠٠٢٠٢
تولیدات گیاهی٠٠٠٢٢
زراعت٠١٣١٥
ژنتیک و بهنژادی٠٠١٠١
گیاه پزشکی٠٠١٠١
دانشکده٠١٧٤١٢
   تعداد بازدیدامروز

5,684

هفته گذشته

102,444

کل

6,030,285

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است