سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٩


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
توسعه روستایی ٠٠٢٠٢
تولیدات گیاهی٠٠٠٢٢
زراعت٠١٣١٥
ژنتیک و بهنژادی٠٠١٠١
گیاه پزشکی٠٠١٠١
دانشکده٠١٧٣١١
   تعداد بازدیدامروز

828

هفته گذشته

53,081

کل

2,178,453

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است