دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
محمدآریانااستادیار 
نوشیناصولیاستادیار 
علیخورگامیدانشیار06633120635
قدرت الهشاکرمیاستادیار066-33120635
کاظمطالشیاستادیار09166613851- 0663312
محمدعبدالملکیاستادیار 
حمیدعلیپورمربی 
جواهرمؤمنی قلعه قاسمیمربی 
فرجمؤیدیمربی06633120007
رضامیردریکونداستادیار06633120025
سیدحسین وفائیاستادیار06633120019

   تعداد بازدیدامروز

145

هفته گذشته

26,372

کل

1,201,641

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است