شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
محمدآریانااستادیار 
نوشیناصولیاستادیار 
علیخورگامیدانشیار06633120635
قدرت الهشاکرمیاستادیار066-33120635
کاظمطالشیاستادیار09166613851- 0663312
فرجمؤیدیمربی06633120007
رضامیردریکونداستادیار06633120025
سیدحسین وفائیمربی06633120019

   تعداد بازدیدامروز

1,997

هفته گذشته

21,349

کل

43,935

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است