چهارشنبه ١ بهمن ١٣٩٩


رشته های تحصیلی دانشکده

گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
توسعه روستایی
توسعه روستایی
--
تولیدات گیاهی
تولیدات گیاهی
آبیاری
--
--
زراعت
زراعت
ژنتیک و بهنژادی
ژنتیک و بهنژادی
--
گیاه پزشکی
بیماری شناسی گیاهی
گیاه پزشکی
--
--
   تعداد بازدیدامروز

6,634

هفته گذشته

103,394

کل

6,031,235

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است