جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

اخبار جدید
مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
فیروز امیری
استادیار گروه فیزیک
06633120460
firouz.amiri@gmail.com, amiri@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~amiri
معاون آموزشی
رضا فلاح نژاد
استادیار گروه ریاضی
R.fallahnejad@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~fallahnejad
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
ریاضی٠٠٣٦٩
زمین شناسی٠١٣٠٤
زیست و علوم تجربی٠٠٣١٤
شیمی٠٢٤١٧
فیزیک٠٠٣٢٥
اعضای هیئت علمی دانشکده
آزاده آزادبخت
دانشیار گروه شیمی
http://khoiau.ac.ir/~azadbakht
نادر امیدی
مربی گروه ریاضی
06633120396
nader_omidi2002@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~omidi
فیروز امیری
استادیار گروه فیزیک
06633120460
firouz.amiri@gmail.com, amiri@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~amiri
حسین بارانی بیرانوند
استادیار گروه زیست و علوم تجربی
06633120241
biobaran@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~beiravand
سیامک بهاروند
استادیار گروه زمین شناسی
06633120011-14
sbbaharvand53@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~sbaharvand
زینب پورقبادی
استادیار گروه شیمی
http://khoiau.ac.ir/~porghobadi
محمد حجازی
استادیار گروه زیست و علوم تجربی
http://khoiau.ac.ir/~hejazi
فتح الله حسنوند
مربی گروه ریاضی
http://khoiau.ac.ir/~hasanvand
زهره دریکوند
دانشیار گروه شیمی
http://khoiau.ac.ir/~darikvand
عبدالحسین دلفان
مربی گروه ریاضی
06633120352
abdolhoseindelfan@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~delfan
بهروز دوستی
استادیار گروه زیست و علوم تجربی
http://khoiau.ac.ir/~dousti
امین دهقانی نژاد
استادیار گروه فیزیک
06633120021
dehghaninejad.amin@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~dehghaninajd
پروانه رضایی روزبهانی
دانشیار گروه زمین شناسی
09122938848
dr.roozbahani@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~rezaei
سیدوحید شاهرخی
استادیار گروه زمین شناسی
06633120395
vahid.shahrokhi@Gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~shahrokhi
رضا شکری الوار
مربی گروه ریاضی
066-33120396
reza.shokri1742@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~shakeri
شبنم شماعی
استادیار گروه شیمی
06633120011-19
shabnamshamaie@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~shamaei
نوذر صفایی
مربی گروه ریاضی
066-33120396
nozar1353@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~safaei
صباح صلاحورزی
استادیار گروه شیمی
s.salahvarzi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~salahorzi
رضا فلاح نژاد
استادیار گروه ریاضی
R.fallahnejad@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~fallahnejad
حمزه فولادوند
مربی گروه فیزیک
06633120030
hamzeh.fuladvand@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~faladvand
غزاله کوچک زاده
مربی گروه شیمی
06633120460
gh_kouchakzadeh@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~kochakzadeh
فرهاد گیلاوند
مربی گروه زیست و علوم تجربی
http://khoiau.ac.ir/~gilavand
سعید منتی
استادیار گروه شیمی
066-33120460
s_menati723@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mannati
مریم مومنی فیلی
مربی گروه فیزیک
066-33110021
momenifeyli@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mmomeni
کبری میربیک سبزواری
استادیار گروه زمین شناسی
http://khoiau.ac.ir/~mirbeik
مجتبی نظری
استادیار گروه ریاضی
33120396
mo_nazari@hotmail.com
http://khoiau.ac.ir/~nazari
علی اکبر نعیمی
استادیار گروه فیزیک
http://khoiau.ac.ir/~naeimi
زهرا یاراحمدی
استادیار گروه ریاضی
06633120396
z.yarahmadi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~yarahmadi
محمد یاراحمدی
مربی گروه ریاضی
06633120046
Mohammadyarahmadi.1981@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~myarahmadi


   تعداد بازدیدامروز

1,607

هفته گذشته

19,916

کل

835,200

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است