دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
سعیده نیازی
مربی گروه زبان و ادبیات فارسی
06633120356
mailbox.niazi@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~sniyazi
آمار اعضای هیات علمی
اعضای هیئت علمی دانشکده
آسیه آل مراد
مربی گروه مدیریت آموزشی
a.alemorad@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~almorad
زینب ابراهیمی
استادیار گروه مدیریت آموزشی
http://khoiau.ac.ir/~ebrahimi
معصومه الوندیان
مربی گروه فلسفه
http://khoiau.ac.ir/~malvandian
ذبیح اله بهرامی
استادیار گروه فلسفه
z_bahrami1348@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~bahrami
بهروز پروانه
استادیار گروه جغرافیا
06633120011
b.parvane@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~parvaneh
ابراهیم پورحسینی
استادیار گروه مدیریت آموزشی
06633120011
http://khoiau.ac.ir/~porhosseini
خلیل پوستینی
استادیار گروه فلسفه
http://khoiau.ac.ir/~postini
فراز تجلی نصر
استادیار گروه زبان و ادبیات عرب
http://khoiau.ac.ir/~tajli
سعید تقوی گودرزی
مربی گروه جغرافیا
06633120011-20
taghavi.saeid110@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~taghavi
زهرا تنها
استادیار گروه روانشناسی
http://khoiau.ac.ir/~tanha
فرهاد جابرزاده
مربی گروه حسابداری
331200011
jaberzadehf@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~jaberzadeh
علی جعفری راد
مربی گروه مدیریت آموزشی
http://khoiau.ac.ir/~ajafari
راضیه جلیلی
استادیار گروه آموزش و پرورش ابتدایی
jalili@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~jalili
ابراهیم جمالی سوسفی
استادیار گروه مردم شناسی
http://khoiau.ac.ir/~jamali
امیر مسعود جهانی
مربی گروه حسابداری
amir.jahani65@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~jahani
مژگان چگنی
استادیار گروه زبان انگلیسی
http://khoiau.ac.ir/~chegeni
بهمن حسنوند
استادیار گروه تربیت بدنی
066331200010
hasanvand121@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~bahman
حمیدرضا حنان
استادیار گروه معارف
http://khoiau.ac.ir/~hanan
مهری دارایی
استادیار گروه مدیریت آموزشی
33120011-19
mehry_daraei@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mdaraei
رحمان دوستیان
مربی گروه حسابداری
http://khoiau.ac.ir/~doostiyan
الله یار رحمتی
استادیار گروه فلسفه
http://khoiau.ac.ir/~rahmati
امین رحیمی کیا
استادیار گروه مدیریت بازرگانی
06633120373
aminrahimikia@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~rahimi
حجت اله رفتاری
استادیار گروه فلسفه
33120011-19
raftari_h@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~hraftari
حمیدرضا زهره ای
استادیار گروه زبان و ادبیات عرب
06633120037
hamidzohrei@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~zohrehei
مسعود سپهوندی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
33120376
masood.sepahvandi@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~sepahvandi
علی سلیمانی
مربی گروه معارف
http://khoiau.ac.ir/~asoleymani
فیروز شرفی دهرحم
استادیار گروه تربیت بدنی
firuz.sharafi@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~sharafi
ثروت شیرخانی
استادیار گروه زبان انگلیسی
06633120011-18
servatshirkhani@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~shirkhani
سمیه صباح
استادیار گروه زبان انگلیسی
06633120011-20
s.sabah@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~sabah
عباس طرهانی
مربی گروه مدیریت آموزشی
abas2642@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~atarhani
عصمت اله عربان
استادیار گروه فلسفه
http://khoiau.ac.ir/~arban
کاظم عظیمی
استادیار گروه زبان و ادبیات عرب
066-33120014
kazimy57@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~azimi
فرحناز عیدی
استادیار گروه فلسفه
066-3312007
http://khoiau.ac.ir/~eidi
علی فتح الهی
دانشیار گروه ادیان و عرفان اسلامی
ali.fathollahi@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~fathollahi
فاطمه فرشید
مربی گروه زبان انگلیسی
06633120012
f.farshid@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~ffarshid
کتایون فرشید
مربی گروه زبان انگلیسی
06633120012
k.farshid@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~kfarshid
امید فرهاد توسکی
مربی گروه حسابداری
066-33120358
farhadi_omid58@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~toski
حسین فلسفی
استادیار گروه فلسفه
06633120371
falsafi.1584@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~falsafi
جواد قاسمی مقدم
مربی گروه معارف
http://khoiau.ac.ir/~ghasemimoghadam
احمد قبادی الوار
استادیار گروه مدیریت بازرگانی
a_gobadi_a@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~ghobadi
سیدمجید کوچکی
مربی گروه حسابداری
06633120458
sm_koocheki@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~kochaki
علی کیامهر
مربی گروه حسابداری
33120011
http://khoiau.ac.ir/~kiamehr
احمد محمدی مقدم
استادیار گروه تربیت بدنی
ammoghaddam67@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mohamadiasl
محمدرضا مرادپوریان
استادیار گروه تربیت بدنی
331200351
moradpourianm@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~moradporian
حمیدرضا ملک نیا
مربی گروه تربیت بدنی
http://khoiau.ac.ir/~hmalekniya
یداله ملکی
استادیار گروه فلسفه
33120007
yadollahmaleki@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~malaki
محسن رضا منظمی
استادیار گروه مردم شناسی
http://khoiau.ac.ir/~monazami
علی میر
مربی گروه مدیریت بازرگانی
06633120373
http://khoiau.ac.ir/~mir
سعید میر
مربی گروه مدیریت بازرگانی
33120373
http://khoiau.ac.ir/~smir
آرش نظامی
مربی گروه مدیریت بازرگانی
http://khoiau.ac.ir/~nezami
ناصر نورخدایی
مربی گروه حسابداری
06633120011
mohmadsina.noor@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~norkhodaei
سعیده نیازی
مربی گروه زبان و ادبیات فارسی
06633120356
mailbox.niazi@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~sniyazi
پیوندهای مفید


   تعداد بازدیدامروز

9,182

هفته گذشته

77,115

کل

1,490,075

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است