جمعه ٣١ خرداد ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
Reza Mahjoub
استادیار گروه عمران
06633120044
r_mahjoob@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mahjob
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
اعضای هیئت علمی دانشکده
پیوندهای مفید


   تعداد بازدیدامروز

82

هفته گذشته

12,393

کل

1,514,706

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است