شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
رضا محجوب
استادیار گروه عمران
mahjoub@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~mahjob
معاون آموزشی
امین سامانفر
مربی گروه مهندسی برق
06633120020
a.samanfar@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~samanfar
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران ٠٠٠٠٠
صنایع٠٠٠١١
عمران٠٠٤٠٤
معماری٠٠٠٠٠
مهندسی برق٠٠٠٣٤
مهندسی مکانیک٠٠٠٠٠
مهندسی کامپیوتر٠٠١٤٥
اعضای هیئت علمی دانشکده
فرهاد ابراهیمیان
مربی گروه صنایع
06633120368
febrahimian@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~ebrahimian
حمیدرضا باباعلی
استادیار گروه عمران
33120044
ham_babaali@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~babaali
هاجر باقری طولابی
گروه مهندسی برق
hbagheritolabi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~tolabi
شهزاد بحرالعلومی
مربی گروه مهندسی برق
0663312044
http://khoiau.ac.ir/~bahrololomi
امیر تابان
استادیار گروه عمران
Taban@khoiau.ac.ir, am.taban@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~taban
صبا جودکی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
06633120011
joudaki@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~jodaki
رامین خادمی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
06633120387
khademi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~khademi
مهدی رفتاری
استادیار گروه عمران
Raftari@khoiau.ac.ir & Raftari_m@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~raftari
امین سامانفر
مربی گروه مهندسی برق
06633120020
a.samanfar@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~samanfar
مجتبی صالحی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
06633120028
salehi@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~salehi
رضا کردی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
http://khoiau.ac.ir/~kordi
رضا محجوب
استادیار گروه عمران
mahjoub@khoiau.ac.ir
http://khoiau.ac.ir/~mahjob
امیرپرویز ولدبیگی
مربی گروه مهندسی برق
http://khoiau.ac.ir/~valadbeigi
سعید یزدان پناه
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
http://khoiau.ac.ir/~yazdanpanah
پیوندهای مفید


   تعداد بازدیدامروز

5,146

هفته گذشته

24,498

کل

47,084

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است