یکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سیدحسین وفائی
استادیار گروه گیاه پزشکی
06633120019
vafaei_h1353@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~vafaei
اعضای هیئت علمی گروه
سیدحسین وفائی
استادیار گروه گیاه پزشکی
06633120019
vafaei_h1353@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~vafaei






   تعداد بازدید



امروز

3,390

هفته گذشته

23,303

کل

843,207

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir






کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است