شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
سیدحسین وفائی
مربی گروه گیاه پزشکی
06633120019
vafaei_h1353@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~vafaei
اعضای هیئت علمی گروه
سیدحسین وفائی
مربی گروه گیاه پزشکی
06633120019
vafaei_h1353@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~vafaei


   تعداد بازدیدامروز

5,071

هفته گذشته

24,423

کل

47,009

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است