شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
بهمن حسنوند
استادیار گروه تربیت بدنی
066331200010
hasanvand121@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~bahman
اعضای هیئت علمی گروه
بهمن حسنوند
استادیار گروه تربیت بدنی
066331200010
hasanvand121@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~bahman
فیروز شرفی دهرحم
استادیار گروه تربیت بدنی
firuz.sharafi@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~sharafi
احمد محمدی مقدم
استادیار گروه تربیت بدنی
ammoghaddam67@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mohamadiasl
محمدرضا مرادپوریان
استادیار گروه تربیت بدنی
331200351
moradpourianm@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~moradporian
حمیدرضا ملک نیا
مربی گروه تربیت بدنی
http://khoiau.ac.ir/~hmalekniya


   تعداد بازدیدامروز

9,624

هفته گذشته

77,036

کل

1,861,160

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است