یکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
فیروز شرفی دهرحم
مربی گروه تربیت بدنی
http://khoiau.ac.ir/~sharafi
اعضای هیئت علمی گروه
بهمن حسنوند
استادیار گروه تربیت بدنی
066331200010
hasanvand121@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~hasanvand
فیروز شرفی دهرحم
مربی گروه تربیت بدنی
http://khoiau.ac.ir/~sharafi
احمد محمدی مقدم
مربی گروه تربیت بدنی
ammoghaddam67@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~mohamadiasl
محمدرضا مرادپوریان
استادیار گروه تربیت بدنی
http://khoiau.ac.ir/~moradporian
حمیدرضا ملک نیا
مربی گروه تربیت بدنی
http://khoiau.ac.ir/~hmalekniya






   تعداد بازدید



امروز

3,498

هفته گذشته

23,411

کل

843,315

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir






کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است