شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
ذبیح اله بهرامی
استادیار گروه فلسفه
z_bahrami1348@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~bahrami
اعضای هیئت علمی گروه
حجت اله رفتاری
استادیار گروه فلسفه
33120011-19
raftari_h@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~hraftari
ذبیح اله بهرامی
استادیار گروه فلسفه
z_bahrami1348@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~bahrami
الله یار رحمتی
استادیار گروه فلسفه
http://khoiau.ac.ir/~rahmati
فرحناز عیدی
استادیار گروه فلسفه
066-3312007
http://khoiau.ac.ir/~eidi
حسین فلسفی
استادیار گروه فلسفه
06633120371
falsafi.1584@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~falsafi
یداله ملکی
استادیار گروه فلسفه
33120007
http://khoiau.ac.ir/~malaki


   تعداد بازدیدامروز

5,071

هفته گذشته

24,423

کل

47,009

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است