شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
محمدجواد پورحسینی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~porhosseini
اعضای هیئت علمی گروه
سکینه آذری
استادیار گروه حقوق
06633120469
azri1376@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~azari
فیروز احمدی
استادیار گروه حقوق
06633120011
firoz.ahmady@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~ahmadi
لیلا جوانمرد
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~javanmard
هنگامه غضنفری
استادیار گروه حقوق
33120012
ghazanfari_h50@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~ghazanfari
محسن کاظمی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~kazemi


   تعداد بازدیدامروز

5,071

هفته گذشته

24,423

کل

47,009

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120007
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است