یکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
محمدجواد پورحسینی
استادیار گروه حقوق
06633120469
pourhosseini1551@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~porhosseini
اعضای هیئت علمی گروه
سکینه آذری
مربی گروه حقوق
06633120012
azari1376@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~azari
فیروز احمدی
استادیار گروه حقوق
06633120011
firoz.ahmady@gmail.com
http://khoiau.ac.ir/~ahmadi
محمدتقی اکبری
مربی گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~akbari
محمدجواد پورحسینی
استادیار گروه حقوق
06633120469
pourhosseini1551@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~porhosseini
لیلا جوانمرد
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~javanmard
بیژن دارایی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~daraei
علی دلفانی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~delfani
هنگامه غضنفری
استادیار گروه حقوق
33120012
ghazanfari_h50@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~ghazanfari
محسن کاظمی
استادیار گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~kazemi
جمشید میرزایی
استادیار گروه حقوق
06633120011,12
mirzaei.1348@yahoo.com
http://khoiau.ac.ir/~jamshid
اکبر نقدی سپهوند
مربی گروه حقوق
http://khoiau.ac.ir/~naghdi


   تعداد بازدیدامروز

7,566

هفته گذشته

49,539

کل

2,162,887

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد


آدرس: خرم آباد-کیلومتر 5 جاده تهران مجتمع دانشگاهی آیت اله کمالوند
تلفن: 06633120011-18
کدپستی: 6817816645
پست الکترونیک: admin [at] khoiau.ac.ir


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد محفوظ است